nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-07 -tól
Akasztó Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete
Akasztó Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének módosításáról

Akasztó Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, valamint 34. § (5) bekezdése szerint Akasztó Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló – többször módosított – 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: „R.”) az alábbiak szerint módosítja:

1. §


(1) Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a) Kiadásait                              135.768.000  Forintban,

ezen belül:

aa) Működési kiadásait                                               115.126.000 Forintban,

ab) Felhalmozási kiadásait                                           13.052.000 Forintban,   

ac) Tartalékokat                                                             7.590.000 Forintban,


b) Bevételeit                              299.576.000 Forintban,

ezen belül:

ba) Működési bevételeit                                              285.899.000 Forintban,

bb) Felhalmozási bevételeit                                           13.667.000 Forintban,

A Képviselőtestület a Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetésének


c) Kiadásait                                 78.782.000 Forintban,

ezen belül

ca) Működési kiadásait                                                 78.624.000 Forintban,

cb) Felhalmozási kiadásait                                                158.000 Forintban,


d) Bevételeit                                  5.690.000 Forintban.

ezen belül:

da) Működési bevételeit                                                  5.690.000 Forintban,

A Képviselőtestület a Faluház 2013. évi költségvetésének


e) Kiadásait                                 14.387.000 Forintban,

ezen belül:

ea) Működési kiadásait                                                 14.387.000 Forintban,


f) Bevételeit                                   2.500.000 Forintban,

ezen belül:

fa) Működési bevételeit                                                   2.500.000 Forintban,

A Képviselőtestület az Idősek Napközi Otthona 2013. évi költségvetésének


g) Kiadásait                                 29.286.000 Forintban,

ezen belül:

ga) Működési kiadásait                                                 29.286.000 Forintban,


h) Bevételeit                                  5.478.000 Forintban,

ezen belül:

ha) Működési bevételeit                                                  5.478.000 Forintban,

A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének


i) Kiadásait                                  83.716.000 Forintban,

ezen belül:

ia) Működési kiadásait                                                  83.545.000 Forintban,

jb) Felhalmozási kiadásait                                                 171.000 Forintban,


j) Bevételeit                                     505.000 Forintban,

ezen belül:

ja) Működési bevételeit                                                       505.000 Forintban

állapítja meg.


(2) Költségvetési egyenleg összege               24.914.000.000 Forint hiány.

Ezen belül

ka) Működési hiány:                                                          25.528.000 Forint,

kb) Felhalmozási többlet:                                                       614.000 Forint.


(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló források:

la) Előző évek költségvetési maradványának összege                              

                                                                                      23.229.000 Forint,

ezen belül:

maa) Működési célra                                                         20.423.000 Forint,

mab) Felhalmozási célra                                                      2.806.000 Forint.

na) Betét visszavonása                                                     1.685.000 Forint,

ezen belül:

naa) Működési célra                                                           1.685.000 Forint.”

(2) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


(3) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


(4) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


2. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


      Suhajda Antal                                                                                            Varga Béláné   

      polgármester                                                                                                   jegyző
Záradék:


Kihirdetve: 2014. február 6.


                                               Varga Béláné

                                                   jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.számú melléklet
18.5 KB
1.számú melléklet
18.5 KB
1.számú melléklet
18.5 KB
1.számú melléklet
20 KB
1.számú melléklet
29 KB
2.számú melléklet
35 KB
3.számú melléklet
42 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!