nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2020 (VII.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2020-07-09 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2020 (VII.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2019.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET IV. NEGYEDÉVI MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el


1.§


(1) Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdésének a) pontja. helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének


a) mérlegfőösszegét              346 248 832Ft-ban

         határozza meg az 1. melléklet részletezése szerint.”


(2) a Rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ 2. § (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi elemi költségvetésének


a) mérlegfőösszegét                      313 837 664 Ft-ban

         határozza meg az 1/A. melléklet részletezése szerint.”


(3) a Rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:„(4) A Képviselő-testület az Általános Művelődési Központ 2019. évi elemi költségvetésének


a) mérlegfőösszegét                      103 439 304 Ft-ban

határozza meg az 1/B.  melléklet részletezése szerint”


2. § A rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1, 1/A, 1/B. melléklet a 3/2020.(VII.08.) önkormányzati rendelethez
56 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!