nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-01 - 2016-02-02
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete
Balatonújlak Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva központi pótelőirányzatok, az átruházott és saját hatáskörben hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint a 368/2011./XII.31./ Kormány számú rendelet 35. §-ában foglaltak alapján a következőket rendeli el:

1. §


Balatonújlak Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 11.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:


(1) A képviselő-testület a 2015. október 1. napjától 2015. december 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:összesen 17.932 e Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2015. évi költségvetésébe összesen

17.932 e Ft többlettámogatást állapít meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 8.458 e Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 2.379 e Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások összegét 7.095 e Ft-tal  megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.


 A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:


2.§


A képviselő-testület saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást, melynek keretében

(1) Bevételi többletbevétele terhére: 8.764 e Ft

(2) Általános tartalék terhére: 665 e Ft

(3) Dologi kiadások terhére 282 e Ft

jóváhagyja.


3. §


A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.11./ számú önkormányzati rendelet


4. §


(1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.


                      5. §


E rendelet 2016. február 1. napján lép hatályba. Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
74.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!