nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kardos Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-04-24 - 2015-04-30
Kardos Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013.évi zárszámadásáról

         

Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről szóló zárszámadásáról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1.§


A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, a Képviselő-testületre és annak bizottságára.


A költségvetés bevételei és kiadásai


2.§


  1. A Képviselő- testület a helyi Önkormányzat a 2013. évi teljesített költségvetési


a.) kiadási főösszegét                   115.143 ezer Ft-ban,

b.) bevételi főösszegét                 134.213 ezer  Ft-ban hagyja jóvá.


  1. A helyi önkormányzat Képviselő- testülete a helyi önkormányzat 2013. évi kiegyenlítő, függő, átfutó


a.) kiadási főösszegét                   695 ezer Ft-ban

b.) bevételi főösszegét                  56 ezer Ft-ban hagyja jóvá.3.§


  1. Az önkormányzat 2013. évi bevételeinek teljesítését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


  1. A 2013. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatainak teljesítését előirányzat csoportonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) A támogatásértékű működési pénzeszköz átadások teljesítése:

(a) Működési célú pénzeszköz átadásokat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

 (b) Felhalmozási pénzeszköz átadásokat a 4 melléklet szerint hagyja jóvá.


4.§


A 2013. évi költségvetési felújítási és felhalmozási kiadások teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


5.§


Az önkormányzat teljesített közvetett támogatásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.6.§


A rendelet 6. melléklete mérlegszerűen mutatja be a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítés mérlegét.


7.§


Az önkormányzat tényleges összesített létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá


8.§


Az önkormányzat előirányzat felhasználásának teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


9.§


Az önkormányzat 2013. évi immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


10.§


Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


11. §


A 2013. évi beszámoló egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 11. és 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §


Az önkormányzat vagyonát a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.13. §


Az önkormányzat több évre szóló kötelezettségvállalását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.14. §


 Európai Uniós pályázata 2013. évben nem volt az önkormányzatnak.


15. §

Záró rendelkezések


  1. Ez a rendelet 2014. április 24. napján lép hatályba.
  2.  Hatályát veszti:
  1. 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről,
  2.  9/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról.                           Brlás János                                                 Zsindely Ferencné

                        polgármester                                                    jegyző
A rendelet kihirdetve! 2014. április 23.-án!

Kardos, 2014. április 23.                                                           Zsindely Ferencné

                                                                    jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
beszámoló mellékletei
242 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!