nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017 (IV.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-20 - 2017-04-21
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017 (IV.19.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. § cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6.§-ában és 39/C. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. §-a és az azt megelőző 7. alcím.


2. § A Rendelet 1. melléklete hatályát veszti.


3. § A Rendelet 2. melléklete hatályát veszti.


4. § Ez a Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Tiszacsege, 2017. április 19.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!