nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszagyuláháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.21..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-19 -tól
Tiszagyuláháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.21..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről

Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai


1. §.

(1)     A képviselő-testület az önkormányzat és a Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda együttes 2018. évi költségvetésének

                   a) kiadását                                                                                 253.684.570 Ft

                   b) bevételét                                                                                253.684.570 Ft

          főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.


(2)     A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:

a) Költségvetési bevételek összesen:                                                             199.901.004 Ft, ebből

                        aa) működési:                                                                      169.412.481 Ft

                        ab) felhalmozási:                                                                   30.488.523 Ft


                   b) Költségvetési kiadások összesen:                                          250.159.123 Ft, ebből

                        ba) működési:                                                                      180.349.129 Ft

                        bb) felhalmozási:                                                                   69.809.994 Ft


                  c) Költségvetési hiány:                                                                50.258.119 Ft, ebből

                        ca) működési többlet:                                                           -10.936.648 Ft

                        cb) felhalmozási hiány:                                                         39.321.471 Ft

         

(3)     A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele:

                      aa) előző évi költségvetési maradvány működési célra:               269.746 Ft

                      ab) előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra:       50.036.625 Ft


b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

   

                      ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen:       3.477.195 Ft, ebből

                              baa) felhalmozási hitelek bevételei:                                                0 Ft

                              bab) működési hitelek bevételei:                                                    0 Ft

                              bac) államháztartáson belüli megelőlegezés:                      3.477.195 Ft                                  

                      bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen:   3.525.447 Ft, ebből

                              

                               bba) felhalmozási hitelek kiadásai:                                                  0 Ft


                               bbb) működési hitelek kiadásai:                                                      0 Ft

                               bbc) államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése:         3.525.447 Ft


                    c)  Finanszírozási bevételek összesen:                                        53.783.566 Ft

                    d)  Finanszírozási kiadások összesen:                                          3.525.447 Ft

                    e)  Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:                     50.258.119 Ft

                 

(4)     A kiadások főösszegén belül

                  a) a személyi juttatások előirányzatát                                         72.458.995 Ft

                  b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                          11.250.590 Ft

                  c) a dologi kiadások előirányzatát                                               76.535.707 Ft

                  d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát                             3.020.200 Ft

                  e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát                       17.083.637 Ft

                  f) a beruházási kiadások előirányzatát                                         52.670.994 Ft

                  g) a felújítási kiadások előirányzatát                                            17.139.000 Ft

                  h) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát                                 0 Ft

                  i) a finanszírozási kiadások előirányzatát                                      3.525.447 Ft

          összeggel állapítja meg.


(5)     Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét

                                                                                                                   4.811.437 Ft

          összeggel állapítja meg.

 ebből:    általános tartalék                                                                             4.811.437 Ft            


(5)     A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti, 2018. évi saját bevételeinek előirányzatát 8.400.000 Ft összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

                  a) helyi adókból, települési adóból származó bevétel                   8.000.000 Ft

                  b) az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel                0 Ft

                  c) az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel                  0 Ft

                  d) bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                      400.000 Ft”4. A 2018. évi pénzmaradványokhoz kapcsolódó elvek


8.§ (1) A pénzmaradvány elszámolásának alapja a tárgyévi bevételek és kiadások függőtételekkel korrigált különbsége.


(2)  A pénzmaradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.


5. Pénz- tőke és hitelműveletek


9.§ (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapban való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.


(2) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.


(3) Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.


(4) Folyószámla-hitelről szóló pénzintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt.


6. Záró rendelkezések


10. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.Tiszagyulaháza 2018. február 20.Mikó Zoltán                                                                                     Dr. Kiss Imre

polgármester                                                                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
26.31 KB
2. sz. melléklet
23.71 KB
3. sz. melléklet
22.8 KB
4. sz. melléklet
16.53 KB
5. sz. melléklet
15.02 KB
6. sz. melléklet
14.42 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!