nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 - 2018-05-29
Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tés Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a Tés Község Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

            a) 122.778 ezer Ft bevételi főösszeggel

            aa)  94.026 ezer Ft      költségvetési bevétellel

ab)  28.752 ezer Ft     finanszírozási bevétellel


            b) 93.259 ezer Ft kiadási főösszeggel

            ba)  71.431 ezer Ft     költségvetési kiadással,

                    bb)  21.828 ezer Ft     finanszírozási kiadással jóváhagyja.


(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2016. évi összevont zárszámadásának költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) Az Önkormányzat 2016. évi összevont maradványát a 2. melléklet alapján 29.518 ezer forintban állapítja meg.


(4)  A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2016. évi mérlegének főösszegét a 3. melléklet alapján 514.033 ezer forintban határozza meg.


(5)  Az önkormányzat összevont eredmény-kimutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.


2. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete az Önkormányzat 2016. évi intézmény nélküli költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 105.832ezer Ft bevételi főösszeggel

            aa)  93.726  ezer Ft     költségvetési bevétellel

ab)  12.106  ezer Ft    finanszírozási bevétellel

b) 76.395 ezer Ft kiadási főösszeggel

            ba)  54.567 ezer Ft     költségvetési kiadással,

            bb)  21.828 ezer Ft     finanszírozási kiadással jóváhagyja.


(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2016. évi intézmény nélküli zárszámadásának költségvetési mérlegét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2016. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(4) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2016.évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.


(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási többletét a megnövekedett összegű maradványban mutatja ki.


(6) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2016. évi maradványát a 2. melléklet alapján 29.437 ezer forintban állapítja meg, amelyet már tartalmaz a 2016. évi költségvetés.


(7)  A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 8. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.


(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 513.951 ezer forintban határozza meg.


3. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a Tési Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 16.946 ezer Ft bevételi főösszeggel

            aa)       300 ezer Ft      költségvetési bevétellel

ab)  16.646 ezer Ft     finanszírozási bevétellel

b) 16.865 ezer Ft kiadási főösszeggel

     ba) 16.865 ezer Ft      költségvetési kiadással jóváhagyja.


(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Tési Napsugár Óvoda 2016. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

                                  

(3) Az Óvoda 2016. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(4) Az Óvoda 2016. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.


(5) A Tési Napsugár Óvoda 2016. évi maradványát a 2. melléklet alapján 81 ezer forintban állapítja meg.


(6)  A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 13. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.


(7) A Képviselő-testület a Tési Napsugár Óvoda 2016. évi mérlegének főösszegét a 14. melléklet alapján 81 ezer forintban határozza meg.


4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzataihoz kapcsolódó teljesítést a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, adóelengedéseket a 16. melléklet szerint fogadja el.


6. §  A képviselő-testület 2016. évben többéves kihatással járó döntést nem hozott.


7. § Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik a 17. melléklet szerint.


8. §  A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.


9. § Az Önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje 2016.évben nem volt.


Záró rendelkezések
10. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


(2)  Egyidejűleg hatályát veszti az 5/2016. (V.24.) rendelet az Önkormányzat 2015.évi       költségvetésének végrehajtásáról és az 1/2016.(III.9.) rendelet az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről.


                                        


                        

                       Fodor-Bödös István                                                  Borteleki Istvánné

                            polgármester                                                                 jegyző          Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
329.13 KB
2. melléklet
342.98 KB
3. melléklet
348.86 KB
4. melléklet
345.59 KB
5. melléklet
329.24 KB
6. melléklet
335.77 KB
7. melléklet
331.48 KB
8. melléklet
348.16 KB
9. melléklet
349.53 KB
10. melléklet
354.94 KB
11. melléklet
346.97 KB
12. melléklet
349.06 KB
13. melléklet
348.07 KB
14. melléklet
347.23 KB
15. melléklet
352.23 KB
16. melléklet
342.21 KB
17. melléklet
348.21 KB
18. melléklet
350.94 KB
19. melléklet
354.48 KB
20. melléklet
331.05 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!