nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016 (V.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-20 -tól
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016 (V.19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 19.) rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.19.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1.§ A rendelet 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 327.866 ezer forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 315.146 e Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 327.866 ezer forintban állapítja meg. 

A 2015. évi költségvetés hiánya 12.720 ezer forint, melyből a folyó évi hiány  12.720 ezer forint.

A Képviselő-testület a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel (előző évi pénzmaradvány)  igénybevételével finanszírozza.”


2.§ A rendelet 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:
a)  önkormányzat általános működésének támogatása    161.458 e Ft,
b) egyéb költségvetési támogatások    25.346 e Ft
c) közhatalmi bevételek    41.907 e Ft
e) működési bevételek    24.107 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszköz    6.303 e Ft
g) felhalmozási célú támogatások    20.204 e Ft
h) előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra                                             12.388 e Ft 
i) finanszírozási bevételek                                                                                                            30.000 e Ft
j) államháztartáson belüli megelőlegezés    5.821 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei:     327.534 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:     0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:    0 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek:    304.781 e Ft,
b) felhalmozási bevételek:    22.753 e Ft.”


3.§ A rendelet 4. §  (1), (2).  helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1)     Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:
a) működési költségvetés    239.154 e Ft
      aa) személyi jellegű kiadások:     116.049 e Ft
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     30.404 e Ft
      ac) dologi jellegű kiadások:     74.511 e Ft
      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:     9.754 e Ft
        ae) egyéb működési célú kiadások:    8.436 e Ft
b) felhalmozási költségvetés    22.753 e Ft
         ba) beruházások,                                                                                                                    22.093 e Ft
         bb) felújítások                                           660 e Ft
c ) kölcsönök    30.000 e Ft
d)  tartalékok, pénzmaradvány    30.138 e Ft
e) pénzforgalom nélküli kiadások    5.821 e Ft
                                                                         

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai    327.866 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai    0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:    0 e Ft.”


4.§ A rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint                bevétel:    304.781 e Ft
                               kiadás:     304.781 e Ft,
                               egyenlege: 0 Ft
b) felhalmozási cél szerint           bevétel:      22.753 e Ft 
                               kiadás:        22.753 e Ft, 
                              egyenlege: 0 Ft
A költségvetés pénzforgalmi egyenlege 0 Ft.”


5.§ A rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

    „Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 68.017 ezer forintban állapítja meg. (17. melléklet)”
        
6.§ A rendelet 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:

    „A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás    60.884 e Ft
b) működési bevétel                                                                                                                    473 eFt
c) működési célú támogatásértékű bevétel       6.303 e Ft
d) 2014. évi támogatás kiegészítés    25 e Ft
e) pénzmaradvány igénybevétele    332 e Ft”


7.§ A rendelet 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:    
    
 „    A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés                 67.899 e Ft
      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                                             44.814 e Ft 
      ab) munkaadókat terhelő járulékok                                                                                     11.714 e Ft
      ac) dologi jellegű kiadások:     11.371 e Ft
b) felhalmozási célú kiadások                                                                                                          118 e Ft
      ba) kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                                                                                118 e Ft”


8§ A rendelet 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 50.523  ezer forintban állapítja meg.”


9.§ A rendelet 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„     A Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás         48.496 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel    0 e Ft,
c) intézményi működési bevétel     2.027 e Ft”


10.§ A rendelet 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:

    „A költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:    50.391 e Ft
      aa) személyi jellegű kiadások:     33.945 e Ft, 
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     9.345 e Ft
      ac) dologi jellegű kiadások:     7.101 e Ft
b) felhalmozási célú kiadások                                                                                                        132 e Ft 
           ba) kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                                                                              132 e Ft”


11. § A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

12. § A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

13. § A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

14. § A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

15. § A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

16. § A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

17. § A rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

18. § A rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

19. § A rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

20. § A rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

21. § Hatályát veszti az egyes önkormányzati rendeleteknek a 2016. évi költségvetést megalapozó módosításáról szóló 18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

22. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-10. melléklet
134 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!