nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 11/2016 (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-06-01 - 2017-09-04
Tiszacsege Város Önkormányzata 11/2016 (V.31.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6 §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az  Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


Általános Rendelkezések


                                            Területi hatály: A rendelet területi hatálya Tiszacsege Város közigazgatási területére terjed ki.


Személyi hatály:   A rendelet személyi hatálya kiterjed a Tiszacsege Város közigazgatási területén területi ellátási kötelezettség körében önálló orvosi tevékenységet végző orvosokra, azaz háziorvosokra, a házi gyermekorvosra, a fogorvosokra. Kiterjed továbbá a védőnőkre, az ügyeleti ellátásban résztvevő megbízottakra, az iskola-egészségügyi orvosra és bölcsőde orvosra.


Tárgyi hatály: A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a házi orvosi ellátásra, házi gyermekorvosi ellátásra, fogorvosi ellátásra, ügyeleti ellátásra, védőnői ellátásra, iskola-egészségügyi ellátásra, bölcsőde orvosi ellátásra.


Önálló orvosi tevékenység:  A területi ellátási kötelezettség körében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja szerint a háziorvos, a házi gyermekorvos és a fogorvos által nyújtott egészségügyi ellátás.


2. §


az egészségügyi alapellátási körzetek


(1)  Háziorvosi tevékenység Tiszacsege Város közigazgatási területén három körzetben folytatható. Az egyes körzetekhez tartozó utcák jegyzékét jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.


(2)  Házi gyermekorvosi tevékenység Tiszacsege Város közigazgatási területén egy körzetben folytatható.


(3)  A fogorvos által nyújtott egészségügyi ellátás két körzetben folytatható. Az egyes fogorvosi körzetekhez tartozó utcákat jelen rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.


(4)  Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás tekintetében Tiszacsege Város, Egyek Nagyközség, Újszentmargita Község közigazgatási területei Tiszacsege székhellyel egy körzetet alkotnak.


(5) Védőnői ellátás Tiszacsege Város közigazgatási területén egy körzetben folytatható, melybe Tiszacsege Város teljes közigazgatási területe beletartozik.


(6)  Iskola-egészségügyi ellátás Tiszacsege Város közigazgatási területén egy körzetben folytatható, melybe Tiszacsege Város teljes közigazgatási területe beletartozik.


(7) A bölcsőde orvosi tevékenység Tiszacsege Város közigazgatási területén egy körzetben folytatható, melybe Tiszacsege Város teljes közigazgatási területe beletartozik. A körzetbe a település 0-2 éves korú lakossága tartozik.


(8)  A vonatkozó egészségügyi tárgyú jogszabályok értelmében és az azokban foglalt kereteken belül – a betegnek/biztosítottnak garantált azon jogát, melynek értelmében az ellátást végző orvos megválasztásában dönteni jogosult – az alapellátási körzetek jelen rendelet általi megállapítása nem érinti.


3. §


Záró rendelkezések


(1)Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)Hatályát veszti az önálló orvosi tevékenység körzeteiről szóló 15/2002.(VIII.28.) KT. számú rendelet.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet 11_2016
187.78 KB
2_melléklet 11_2016
192.22 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!