nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-31 -tól
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetési zárszámadásról

Sárisáp Község Önkormányzatának 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetési zárszámadásról


Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi zárszámadásról    szóló összevont beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 607 282 553 Ft bevétellel

b) 445 193 650 Ft kiadással 

jóváhagyja.


Ebből

- az Önkormányzat beszámolóját a 2. melléklet szerint,

- a Sárisápi Polgármesteri Hivatal beszámolóját a 3. melléklet szerint,

- a Sári Óvoda beszámolóját a 4. melléklet szerint fogadja el.


2. § Sárisáp Község Képviselő-testülete a 2017. évi maradványt az 5. melléklet szerint    162 088 903 Ft összeggel hagyja jóvá.


3. § A Képviselő-testület Sárisáp Község Önkormányzatának 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 6. melléklet - a mérlegben szereplő adatok alapján 1 342 116 081 Ft-ban állapítja meg.


4. § A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek évenkénti alakulását a 7. melléklet tartalmazza.


5.§ Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét az 8. melléklet szerint elfogadja.


6.§ A Képviselő-testület a hitelállomány alakulásának bemutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.


7.§ A részesedések állományát a 10. melléklet tartalmazza.


8.§ A 2017. évi létszámot a 11. melléklet hagyja jóvá.


9.§ A 2017. évi összevont Mérleget a 12. melléklet szerint fogadja el.


10.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


                             Kollár Károly s.k.                                     Takácsné Molnár Anikó s.k.

                             polgármester                                                                  jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2018. május 30. napján kihirdettem.

Sárisáp, 2018. május 30.


Takácsné Molnár Anikó s.k.

                               jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
392.28 KB
2. melléklet
391.11 KB
3. melléklet
389.33 KB
4. melléklet
389.66 KB
5. melléklet
188.58 KB
6. melléklet
383.38 KB
7. melléklet
186.46 KB
8. melléklet
293.74 KB
9. melléklet
87.4 KB
10. melléklet
197.88 KB
11. melléklet
177.25 KB
12. melléklet
399.77 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!