nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015. (XI.26.) rendelete
Hatályos:2016-01-01 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015. (XI.26.) rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 23/2012.(XI.14.) rendelet módosításáról

Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestületének

    24/2015.(XI.26.) rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 23/2012.(XI.14.) rendelet módosításárólAkasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§-ában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1.§ (1) bekezdése és 5.§-ának felhatalmazása alapján a 6-7.§-okban foglaltak figyelembe vételével a helyi iparűzési adóról szóló 23/2012.(XI.14.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja.1.§


A R. 3.§-a a következő bekezdéssel egészül ki:  


„(3) Helyi iparűzési adómentesség illeti meg a háziorvos és védőnő vállalkozót, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Amennyiben a háziorvos, védőnő vállalkozó, vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben meghaladja az adómentes adóalap mértékét, csak az ezt meghaladó összeg után kell az adót megfizetnie.”


2.§Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


           Suhajda Antal                                                   Varga Béláné

polgármester                                                        jegyző


Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Akasztó, 2015. november 26.                                                                       P.H.
                                                                                                          Varga Béláné

                                                                                                               jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!