nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-01-18 -tól
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.17.) önkormányzati rendelete
A szennyvízelvezető csatornára való rákötés támogatásáról

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja


1. §


A rendelet célja, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseivel összhangban elősegítse a környezetbe történő anyagkibocsátás csökkentését.


2. A rendelet hatálya


2. §


A rendelet hatálya Jászberény belterületi részének szennyvízcsatorna gerincvezetékkel (továbbiakban: közcsatorna) már ellátott vagy a jövőben ellátandó utcáiban található ingatlanok természetes személy és jogi személy tulajdonosaira terjed ki.


3. A szennyvízelvezető csatornára való rákötés támogatásáról


3. §


(1) A közcsatornával már ellátott utcákban az utólagos rákötést Jászberény Város Önkormányzata támogatja.

Ennek mértéke:

a) az ingatlanon belüli rákötés esetén nettó 5.000 Ft,

b) utcai közcsatornáról történő rákötés esetén a bekerülési költség 50 %-a, de maximum nettó 10.000 Ft.

(2) A támogatás feltétele, hogy a rákötés tényét a szolgáltató Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. igazolja a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája részére.

(3) A közcsatornára való rákötés kötelezés elrendelése esetén az (1) bekezdés szerinti önkormányzati támogatás nem illeti meg az ingatlan tulajdonosát.


4. Záró rendelkezések


4.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!