nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-28 -tól
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete
Magyargéc Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott  feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1.§.


(1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságára, és az önkormányzat a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szerveire.


Az Önkormányzat költségvetése bevételei és kiadásai.


2.§.


(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését

                        189.424 ezer forint bevétellel

                        189.424 ezer forint kiadással

Ezen belül működési célú kiadást összesen:                                  189.424 eFt

 1. a személyi juttatásokat                                                              79.979 eFt
 2.  munkaadókat terhelő járulékokat                                                15.272 eFt
 3. a dologi kiadásokat                                                                    92.958 eFt
 4. működésre átadott pénzeszközöket                                              1.215 eFt


a felhalmozási kiadásokat összesen:                                                      0 eFt

 1. beruházási kiadások                                                                         0 eFt

                                                                                                     

Működési bevételeket:                                                                 172.745 eFt                   

Felhalmozási bevételeket:                                                                     0 eFt

A működőképesség megőrzése érdekében juttatott

kiegészítő támogatás :                                                                   16.679 eFt

összegben állapítja meg.


(2) A Magyargéci Szivárvány Óvoda 2014. évi költségvetését a 10.melléklet szerint fogadja el.

                                          24.137 eFt bevétellel

                                          24.137 eFt kiadással

A kiadási előirányzaton belül

a) A személyi juttatásokat                                          17.373 eFt

b) A munkaadókat terhelő járulékokat                            4.554 eFt

c) A dologi kiadásokat                                                  2.210 eFt


Az önkormányzat bevételei

3.§.


(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.


Az önkormányzat kiadásai

4.§.


(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.


Tartalék

5.§.


(1)  Az Önkormányzat 2014.évre - a rendkívül takarékos gazdálkodást szem előtt tartva készített költségvetésre való tekintettel - megállapított általános tartaléka: 0Ft, a 2014. évre megállapított céltartalék 0Ft.Többéves kihatással járó feladatok

6.§.


(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.


Létszámkeret

7.§.


(1) A képviselő-testület az önkormányzat által engedélyezett létszámkeretet 9 főben állapítja meg.

(2)  A képviselő-testület a Magyargéci Szivárvány óvoda esetében a létszámkeretet 6 főben állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszámát   49 főben állapítja meg. A létszám tartalmazza a jelenleg érvényben lévő hatósági szerződések által foglalkoztatottak számot.


Közvetett támogatások

8.§.


(1) A képviselő-testület a közvetett támogatások, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.


Előirányzat felhasználási ütemterv

9.§.


(1) A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10.§.

(1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(3) A polgármester az előirányzat-változtatást a képviselő-testület elé terjeszti negyedévente, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőzően.


(4) Az Önkormányzat a részére biztosított költségvetési előirányzaton belül – szigorú, takarékos gazdálkodást kötelesek folytatni. Ennek érdekében a beszerzések, kifizetések és megrendelések előtt a polgármesterrel minden esetben egyeztetni szükséges.


(5) A polgármester 100.000 Ft feletti kötelezettségvállalást csak a Képviselőtestület által egyeztetett feladatra tehet. Kivéve a pályázati önrészre vonatkozó kötelezettségvállalást.


(6) A finanszírozást az alábbi rangsor szerint kell teljesíteni:

 1. hitelek és kamatainak visszafizetése
 2. munkabérek biztosítása
 3. szociális törvényből eredő rendszeres fizetési kötelezettségek teljesítése
 4. intézmények működtetéséhez az energiaellátás, közműdíj, telefondíj   kifizetése
 5. egyéb működési kiadások


(7) Újabb feladat vállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor a testület külön döntése alapján a végrehajtáshoz szükséges forrás biztosításával.


(8) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a 2014. évi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény  szerint az illetményalap összegét 38.650 Ft-ban határozza meg.


(9) Magyargéc Község Polgármesterének a 2014.évi cafetéria juttatás bruttó összege: 200.000Ft


(10) Az önkormányzat alkalmazásában álló dolgozók részére havi bruttó 4.000Ft/fő természetbeni étkezés biztosítása került megállapításra 2014-évre.11. §

Az Önkormányzat költségvetése az alábbi mellékleteket tartalmazza:


 1. melléklet Az Önkormányzat pénzalapjának mérlege
 2. melléklet Az Önkormányzat bevételi előirányzata
 3. melléklet Pénzforgalom kiemelt előirányzatonként
 4. melléklet Fejlesztési kiadások
 5. melléklet Fejlesztési kiadások és bevételek
 6. melléklet Tájékoztató az Önkormányzat adósságszolgálatának alakulásáról
 7. melléklet Több éves kihatással járó feladatok
 8. melléklet Önkormányzati Igazgatás kiadása
 9. melléklet A  Magyargéci Szivárvány Óvoda költségvetése
 10. melléklet Az Önkormányzat 2015.és 2016. évre várható bevételi és kiadási      előirányzatai
 11. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv.
 12. melléklet Közvetett támogatások
 13. melléklet Uniós forrásból támogatott projektek12. §


(1) A Képviselőtestület az elkövetkező két év várható előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg.

(2) 2015. évi kiadás előirányzata                                             303.765     ezer  Ft       

(3) Bevételi főösszeg                                                             303.765     ezer Ft

(4) 2016. évi kiadások várható előirányzata                              316.555     ezer Ft

Bevételi főösszeg                                                             316.555     ezer Ft


Záró rendelkezések


13. §


 E rendelet a 2014. február 28. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.


Magyargéc, 2014. február 27.


         

Velki Róbert

Szelesné Skrabák Éva

polgármester

jegyző megbízásából
Szívós-Lőrik Edit


aljegyző


Kihirdetve:

Magyargéc, 2014. február 28.Szelesné Skrabák Éva


jegyző megbízásából
Szívós-Lőrik Edit


aljegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet Magyargéc Község Önkormányzat 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletéhez
40 KB
2. melléklet Magyargéc Község Önkormányzat 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletéhez
66.5 KB
3. melléklet Magyargéc Község Önkormányzat 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletéhez
73 KB
4. melléklet Magyargéc Község Önkormányzat 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletéhez
35.5 KB
5. melléklet Magyargéc Község Önkormányzat 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletéhez
32 KB
6. melléklet Magyargéc Község Önkormányzat 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletéhez
40.5 KB
7. melléklet Magyargéc Község Önkormányzat 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletéhez
30.5 KB
8. melléklet Magyargéc Község Önkormányzat 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletéhez
39.5 KB
9. melléklet Magyargéc Község Önkormányzat 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletéhez
43.5 KB
10. melléklet Magyargéc Község Önkormányzat 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletéhez
39.5 KB
11. melléklet Magyargéc Község Önkormányzat 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletéhez
66.5 KB
12. melléklet Magyargéc Község Önkormányzat 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletéhez
41 KB
13. melléklet Magyargéc Község Önkormányzat 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletéhez
35 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!