nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (IV.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-06-01 - 2019-01-31
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (IV.1.) önkormányzati rendelete
Martonvásár Város egészségügyi alapellátási körzeteiről


Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

4/2015. (IV. 01.) rendelete

Martonvásár Város egészségügyi alapellátási körzeteiről


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések


1. §   (1)     Az Önkormányzat területi ellátási kötelezettséggel, martonvásári székhellyel működően

a)  háziorvosi körzeteket,

b)  házi gyermekorvosi körzetet,

c)  fogorvosi körzetet,

d) a védőnői ellátás körzeteit,

e)  az iskola-egészségügyi ellátást, valamint

f)  iskola- és ifjúság-egészségügyi védőnői ellátást

határoz meg.

(2)     Működési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység csak e rendeletben meghatározott körzetekben folytatható – a szabad orvosválasztás jogának tiszteletben tartása mellett.

2. Háziorvosi körzetek


2. §   (1)     Martonvásár közigazgatási területe két háziorvosi körzetet alkot, az alábbiak szerint:

a.)                   I. számú háziorvosi körzet, székhelye: Martonvásár, Brunszvik út 1.

b.)         II. számú háziorvosi körzet, székhelye: Martonvásár, Brunszvik út 1.

(2)     A háziorvosi körzetek meghatározását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


3. Házi gyermekorvosi körzet


3. §   (1)     Martonvásár teljes közigazgatási területe egy házi gyermekorvosi körzetet alkot.

(2)     A házi gyermekorvosi körzet székhelye: Martonvásár, Budai út 27.


4. Fogorvosi körzet


4. §   (1)     Martonvásár teljes közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot.

(2)     A fogorvosi körzet székhelye: Martonvásár, Budai út 27.

5. Védőnői körzetek


5. §   Martonvásár közigazgatási területe három területi védőnői körzetet alkot, az alábbiak szerint:

a) I. számú védőnői körzet, székhelye: Martonvásár, Emlékezés tere 3., a rendelet 2. melléklet A oszlopa szerinti ellátási körzetben;

b) II. számú védőnői körzet, székhelye: Martonvásár, Emlékezés tere 3., a rendelet 2. melléklet B oszlopa szerinti ellátási körzetben;

c) III. számú védőnői körzet, székhelye: Martonvásár, Emlékezés tere 3., a rendelet 2. melléklet C oszlopa szerinti ellátási körzetben és az iskola egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó iskola- és ifjúság-egészségügyi védőnői ellátás keretében a 6. § (2) bekezdése szerinti körzetben.


6. Iskola egészségügyi ellátás


6. §   (1)     Az iskola egészségügyi ellátás az Önkormányzat illetékességi területén a házi gyermekorvos útján biztosított a martonvásári telephelyű köznevelési intézményekben nevelésben, oktatásban részesülő gyermekek, tanulók számára.

(2)     Az iskola egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó iskola- és ifjúság-egészségügyi védőnői ellátást az Önkormányzat a Beethoven Általános Iskola és a Pápay Ágoston Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon martonvásári telephelyű intézményegységeiben iskolai oktatásban részesülő tanulók számára biztosítja.


7. Záró rendelkezések


7. §   (1)     Ez a rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba.

(2)     Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 10/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelete.                       Dr. Szabó Tibor                                                  Miklósné Pető Rita

                          polgármester                                                             aljegyzőKihirdetve: 2015. április 1.


                                                                                                   Miklósné Pető Rita

                                                                                                            aljegyző                                 


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. mellléklet a körzetekről
416.77 KB
2. sz. melléklet a körzetekről
391.15 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!