nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-21 - 2017-12-22
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 24/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 39/C. § (1) bekezdésében, 39/C. § (4) bekezdésében, 43. § (3) bekezdésében, 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h)  pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 24/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.)  6. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

„6. § Az adó évi mértéke:

 e)        az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett reklámhordozó esetében 0 Ft/m2.”


2. § Ez a  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kulcs, 2017. december 21.                                    Jobb Gyula   s. k.                                Dr. Árva Helga s. k.

                                     polgármester                                         jegyző

Záradék:


A rendeletet  kihirdettem   2017. december 21. napján.
                                                                                           Dr. Árva Helga    s. k.                          

                                                                                                       jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!