nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 12/2017 (V.31..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-06-01 - 2017-06-01
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 12/2017 (V.31..) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 12/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló 24/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászfényszaru Város Képviselő-testületének

12/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete


Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló 24/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról


Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 9. pontjában meghatározott feladatkörében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


1. §


Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló 24/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

2. §


E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

Győriné dr. Czeglédi Márta                                                         Dr. Voller Erika

           polgármester                                                                             jegyző
Kihirdetve a helyben szokásos módon 2017. május 31.
                                                                                                     Dr. Voller Erika

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.
16.45 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!