nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kardos Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(V.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-18 - 2019-05-31
Kardos Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(V.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017.évi zárszámadásáról

Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetéséről szóló zárszámadásáról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1.§


A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, a Képviselő-testületre és annak bizottságára.A költségvetés bevételei és kiadásai


2.§


(1)A Képviselő- testület a helyi Önkormányzat a 2017. évi teljesített költségvetési


a.) bevételi főösszegét               172.585 ezer Ft-ban,

b.) kiadási főösszegét                118.071 ezer Ft-ban, hagyja jóvá


c.) 35.716 ezer Ft-ban finanszírozási bevétellel

d.) 942 ezer Ft finanszírozási kiadással.


3.§


(2)Az önkormányzat 2017. évi bevételeinek teljesítését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3)A 2017. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatainak teljesítését előirányzat csoportonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.


(4)A támogatásértékű működési pénzeszköz átadások teljesítése:

(a) Működési célú pénzeszköz átadásokat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

 (b) Felhalmozási pénzeszköz átadásokat a 4 melléklet szerint hagyja jóvá.


4.§


A 2017. évi költségvetési felújítási és felhalmozási kiadások teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


5.§


Az önkormányzat teljesített közvetett támogatásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


6.§


A rendelet 6. melléklete mérlegszerűen mutatja be a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítés mérlegét.


7.§


Az önkormányzat tényleges összesített létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


8.§


Az önkormányzatnak több évre szóló kötelezettségvállalása nincs.


9.§


Az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználását 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


10.§


Az önkormányzat általános- és céltartalékát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


11. §


Az önkormányzat 2017. évi támogatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


12. §


Az önkormányzat 2017. évi vagyonmérlegét a 11. melléklet, a maradványát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat ingatlankataszterét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.


13. §


Az Európai Uniós pályázattal megvalósuló fejlesztéseket a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.


14. §

Záró rendelkezések


(1)Ez a rendelet 2018. május 18. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:

a.)az 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről,

b.)a 8/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról.
Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
249 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!