nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (XII.3.) rendelete
Hatályos:2014-12-03 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (XII.3.) rendelete
Akasztó Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.6.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Akasztó Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2014. (XII.3) önkormányzati rendelete

Akasztó Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló

1/2014.(II.6.) önkormányzati rendeletének módosításáról


Akasztó Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 42. § 1. pontja, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, valamint 34. § (5) bekezdése szerint Akasztó Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló – a 7/201.(VIII.19.) önkormányzati rendeletével módosított – 1/2014.(II.6.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: „R.”) az alábbiak szerint módosítja:

1. §


(1) Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) Kiadásait                              164.504.000  Forintban,

ezen belül:

aa) Működési kiadásait                                               144.476.000 Forintban,

ab) Felhalmozási kiadásait                                             3.856.000 Forintban,   

ac) Tartalékokat                                                           16.172.000 Forintban,

b) Bevételeit                              312.559.000 Forintban,

ezen belül:

ba) Működési bevételeit                                              307.929.000 Forintban,

bb) Felhalmozási bevételeit                                             4.630.000 Forintban,


A Képviselőtestület a Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetésének

c) Kiadásait                                 83.327.000 Forintban,

ezen belül

ca) Működési kiadásait                                                 83.045.000 Forintban,

cb) Felhalmozási kiadásait                                                282.000 Forintban,

d) Bevételeit                                  6.111.000 Forintban,

ezen belül:

da) Működési bevételeit                                                  6.111.000 Forintban,


A Képviselőtestület a Faluház 2014. évi költségvetésének

e) Kiadásait                                 12.728.000 Forintban,

ezen belül:

ea) Működési kiadásait                                                 12.568.000 Forintban,

eb) Felhalmozási kiadásait                                                160.000 Forintban,

f) Bevételeit                                   1.550.000 Forintban,

ezen belül:

fa) Működési bevételeit                                                   1.550.000 Forintban,


A Képviselőtestület az Idősek Napközi Otthona 2014. évi költségvetésének

g) Kiadásait                                 30.030.000 Forintban,

ezen belül:

ga) Működési kiadásait                                                 30.002.000 Forintban,

gb) Felhalmozási kiadásait                                                  28.000 Forintban,

h) Bevételeit                                  5.399.000 Forintban,

ezen belül:

ha) Működési bevételeit                                                  5.399.000 Forintban,


A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének

i) Kiadásait                                  76.689.000 Forintban,

ezen belül:

ia) Működési kiadásait                                                  76.427.000 Forintban,

jb) Felhalmozási kiadásait                                                 262.000 Forintban,

j) Bevételeit                                   1.388.000 Forintban,

ezen belül:

ja) Működési bevételeit                                                    1.388.000 Forintban

állapítja meg.


(2) Költségvetési egyenleg összege                     40.271.000 Forint hiány.

Ezen belül

ka) Működési hiány:                                                          40.313.000 Forint,

kb) Felhalmozási többlet:                                                         42.000 Forint.


(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló források:

la) Előző évek költségvetési maradványának összege                              

                                                                                      40.271.000 Forint,

ezen belül:

laa) Működési célra                                                           40.271.000 Forint.


(2) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5. mellékletei lépnek.


(3) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


(4) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


2. §


(1) Az R. 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A Képviselőtestület a 2. §-ban meghatározott kiadási összegen belül az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalék összegét 16.172.000 Forintban állapítja meg.

(2) A tartalékon belül a Képviselőtestület az alábbi két célra különít el összeget:

a) A KEOP-2014-4.10.0/N Fototvaltikus rendszerek kialakítása című pályázat kapcsán támogatás megelőlegezés címen 4.911.000 Forintot.

b) Közlekedésbiztonsági célra 11.261.000 Forintot.


3. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
      Suhajda Antal                                                                                           Varga Béláné   

      polgármester                                                                                                   jegyzőZáradék:

Kihirdetve: 2014. december 3.                                                           Varga Béláné

                                                               jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
30 KB
2.melléklet
29 KB
3.melléklet
29 KB
4.melléklet
29 KB
5.melléklet
29 KB
6.melléklet
45.5 KB
7.melléklet
53.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!