nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 - 2018-05-30
Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a Jásd Község Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 140.749 ezer Ft bevételi főösszeggel

    aa)  98.606 ezer Ft      költségvetési bevétellel

ab)  42.143 ezer Ft     finanszírozási bevétellel

b) 119.246 ezer Ft kiadási főösszeggel

            ba)  91.309 ezer Ft     költségvetési kiadással,

            bb)  27.937 ezer Ft     finanszírozási kiadással jóváhagyja.


(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2016. évi összevont zárszámadásának költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) Az Önkormányzat 2016. évi összevont maradványát a 2. melléklet alapján 21.502 ezer forintban állapítja meg.


(4)  A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2016. évi mérlegének főösszegét a 3. melléklet alapján 585.839 ezer forintban határozza meg.


(5)  Az önkormányzat összevont eredmény-kimutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.2. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete az Önkormányzat 2016. évi intézmény nélküli költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 101.092 ezer Ft bevételi főösszeggel

            aa)  80.609  ezer Ft     költségvetési bevétellel

ab)  20.483 ezer Ft     finanszírozási bevétellel

b) 80.221 ezer Ft kiadási főösszeggel

            ba)  52.284 ezer Ft     költségvetési kiadással,

            bb)  27.937 ezer Ft     finanszírozási kiadással jóváhagyja.


(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2016. évi intézmény nélküli zárszámadásának költségvetési mérlegét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2016. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(4) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2016.évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.


 (5) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2016. évi maradványát a 2. melléklet alapján 20.870 ezer forintban állapítja meg, melyből 20.570 ezer Ft-ot már tartalmaz a 2017. évi költségvetés. A fennmaradó 300 ezer beemelésre kerül a 2017. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalára.


(6)  A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 8. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.


(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 583.239 ezer forintban határozza meg.


3. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a Jásdi Mesevár Óvoda 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 39.657 ezer Ft bevételi főösszeggel

            aa)  17.996  ezer Ft     költségvetési bevétellel

ab)  21.661 ezer Ft     finanszírozási bevétellel

b) 39.025 ezer Ft kiadási főösszeggel

            ba)  39.025 ezer Ft     költségvetési kiadással jóváhagyja.


(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Jásdi Mesevár Óvoda 2016. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

                                  

(3) Az Óvoda 2016. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(4) Az Óvoda 2016. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.


(5) A Jásdi Mesevár Óvoda 2016. évi maradványát a 2. melléklet alapján 632 ezer forintban állapítja meg.


(6)  A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 13. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.


(7) A Képviselő-testület a Jásdi Mesevár Óvoda 2016. évi mérlegének főösszegét a 14. melléklet alapján 2.600 ezer forintban határozza meg.


4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi összevont felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzataihoz kapcsolódó teljesítést a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, adóelengedéseket a 16. melléklet szerint fogadja el.


6. § A képviselő-testület 2016. évben többéves kihatással járó döntést nem hozott.


7. § Az önkormányzati 2016. december 31-én nem rendelkezik hitelállománnyal, a csatorna-hitel végső törlesztése 2016.évben 1.539 ezer Ft összegben megtörtént.


8. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.


9. § Az Önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje 2016.évben nem volt.


Záró rendelkezések10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                                  


(2)  Egyidejűleg hatályát veszti a 3/2016. (V. 12.) rendelet az Önkormányzat 2015.évi költségvetésének végrehajtásáról és az 1/2016.(III.11.) rendelet az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről.


                                        


                        

                            Győry Tünde                                                        Borteleki Istvánné

                            polgármester                                                                 jegyző          Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
332.61 KB
2. melléklet
327.49 KB
3. melléklet
329.31 KB
4. melléklet
327.59 KB
5. melléklet
332.39 KB
6. melléklet
328.64 KB
7. melléklet
330.29 KB
8. melléklet
327.35 KB
9. melléklet
329.23 KB
10. melléklet
331.29 KB
11. melléklet
326.54 KB
12. melléklet
327.94 KB
13. melléklet
327.34 KB
14. melléklet
327.99 KB
15. melléklet
328.01 KB
16. melléklet
326.74 KB
17. melléklet
328.08 KB
18. melléklet
329.21 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!