nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(V.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-15 -tól
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(V.15.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, ezen többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

Marcaltő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet hatálya1. §. (1) A rendelet hatálya Marcaltő község közigazgatási területén tartott

házasságkötésekre terjed ki.


A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályai2. § (1) Házasságkötést lebonyolítani munkaszüneti napok kivételével lehet.

(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már előjegyzésbe vett házasságkötésekre.

(3) A 2. §-ban szereplő szabályoktól a 4. § (3) bekezdésében foglalt esetekben lehet csak eltérni.


3. §. (1) A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés igénylése a házasságkötésre történő bejelentkezéskor történik az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben generált kérelemmel.

  1. A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembevételével dönt.

  2. Az 5. §-ban meghatározott díjakat az Önkormányzat házipénztárába vagy az

önkormányzat folyószámlájára kell megfizetni legkésőbb a házasságkötést megelőző nap

12 óráig.

  1. Amennyiben a jegyző a kérelmet elutasítja, az ügyfél a kérelem elutasításáról szóló

jogerős döntés kézhezvételét követő naptól kérheti a díj visszafizetését az Önkormányzattól.


A házasságkötés díja


4. § (1) Az anyakönyvvezető hivatali helyisége: 8532 Marcaltő, Fő tér 13.

Házasságkötés lebonyolítására kijelölt helyiség:

8532 Marcaltő, Fő tér 13.

8532 Marcaltő, Kossuth u. 1.


(2) Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja a házasságkötés lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.


(3) Rendkívüli körülmény esetében, különös tekintettel a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében lakáson lebonyolított házasságkötés díjmentes.


5. § ((1) Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés lebonyolításának díja: 10.000 Ft.

(2) Az anyakönyvi esemény hivatali munkaidőben, hivatali helyiségen kívül történő

lebonyolításának díja: 20.000,- Ft.


(3) Az anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségen kívül történő

lebonyolításának díja: 30.000,- Ft.


(4) Az (1), (2) és (3) bekezdésben meghatározott díj a szertartás díja, egyéb szolgáltatást, így

például: asztali virágdísz, pezsgő, versmondás nem tartalmaz. Amennyiben a házasulók egyéb

szolgáltatást igényelnek, arról maguknak kell gondoskodniuk.Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke6. §. A házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása

szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 98. §-ában

meghatározott szabadidő vagy a 4. § (1) bekezdés szerinti eseményeként bruttó 10.000 Ft,

a 5. § (2) bekezdés szerinti eseményenként bruttó 20.000 Ft az 5. § (3) bekezdés szerinti

eseményenként bruttó 30.000 Ft díjazás illeti meg.Záró rendelkezések7. §. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


8. § Hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének rendjéről, valamint ezen többletszolgáltatásért és az anyakönyvvezetőnek fizetendő díjról szóló 7/2013.(VI.03.)önkormányzati rendelet.
Hegyiné Böröcz Adél Sandl Zoltán

jegyző polgármester

A rendeletet kihirdettem:Marcaltő, 2017. május 15.

Hegyiné Böröcz Adél

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!