nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete
Sárisáp Község Önkormányzatának 5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetési zárszámadásról

Sárisáp Község Önkormányzatának 5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetési zárszámadásrólSárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi zárszámadásról    szóló összevont beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 583 183 876 Ft bevétellel

b) 474 527 223 Ft kiadással 

jóváhagyja.


Ebből

-  az Önkormányzat beszámolóját a 2. melléklet szerint,

-  a Sárisápi Polgármesteri Hivatal beszámolóját a 3. melléklet szerint,

-  a Sári Óvoda beszámolóját a 4. melléklet szerint fogadja el.


2. § Sárisáp Község Képviselő-testülete a 2016. évi maradványt az 5. melléklet szerint 108 656 653 Ft összeggel hagyja jóvá.


3. § A Képviselő-testület Sárisáp Község Önkormányzatának 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 6. melléklet - a mérlegben szereplő adatok alapján 1 255 629 149 Ft-ban állapítja meg.


4 .§ A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek évenkénti alakulását a 7. melléklet tartalmazza.


5. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét az 8. melléklet szerint elfogadja.


6. § A Képviselő-testület a hitelállomány alakulásának bemutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.


7. § A részesedések állományát a 10. melléklet tartalmazza.


8. § A 2016. évi létszámot a 11. melléklet hagyja jóvá.


9. § A 2016. évi összevont Mérleget a 12. melléklet szerint fogadja el.


10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
                        Kollár Károly                                                   Takácsné Molnár Anikó

                         polgármester                                                              jegyzőKihirdetési záradék:


A rendeletet 2017. május 30. napján kihirdettem.


Sárisáp, 2017. május 30.


               Takácsné Molnár Anikó

                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
378.05 KB
2. melléklet
379.3 KB
3. melléklet
378.84 KB
4. melléklet
378.96 KB
5. melléklet
188.39 KB
6. melléklet
448.41 KB
7. melléklet
185.64 KB
8. melléklet
293.67 KB
9. melléklet
87.15 KB
10. melléklet
195.19 KB
11. melléklet
177.6 KB
12. melléklet
399.77 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!