nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017 (II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-15 - 2017-09-28
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017 (II.14.) önkormányzati rendelete
Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárkeresztúr Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodára (a továbbiakban: óvoda).


2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 533.379.677 forintban állapítja meg.


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                                  243.067.640 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                            174.240.843 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                     12.050.000 Ft

d) működési bevétel                                                                                       15.118.900 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                                           0 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                          0 Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     88.902.294 Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 530.516.277 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.863.400 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 468.583.145 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 64.796.532 Ft-ban állapítja meg.


(4) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                             399.634.372 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                           234.446.203 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:           41.300.158 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                  81.607.437 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                               20.562.650 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                             1.420.000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                        133.745.305 Ft

ba) beruházások                                                                                         90.720.825 Ft

bb) felújítások                                                                                            43.024.480 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                            20.297.924 Ft

ca) tartalékok                                                                                             11.910.103 Ft

cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése                                     8.387.821 Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 531.959.677 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.420.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 90.720.825 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 43.024.480 Ft-ban állapítja meg.


(4) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Betegséggel kapcsolatos ellátások                                                                             0 Ft

b) Települési támogatás                                                                                  14.250.000 Ft

c) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni támogatás   5.812.650 Ft

d) Köztemetés                                                                                                     500.000 Ft


(6) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(7) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé.


5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 11.910.103 Ft többletben állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 11.910.103 Ft-ban állapítja meg.


(3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.


6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 45 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 46 fő.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 70 főben állapítja meg.


(3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.


3. A Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal


7. § A képviselő-testület a hivatal 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 40.010.364 forintban állapítja meg.8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2017. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                        39.934.811 Ft

b) működési bevétel                                                                                         50.000 Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                      25.553 Ft


(2) A hivatal 2017. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 40.010.364 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 40.010.364 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.


9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2017. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                               40.010.364 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                             26.962.507 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:             5.992.857 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                    7.055.000 Ft


(2) A hivatal 2017. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(3) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 40.010.364 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.


10. § A képviselő-testület a hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.


4. A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda költségvetése


11. § A képviselő-testület az óvoda 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 146.466.472 forintban állapítja meg.


12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2017. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                      142.531.010 Ft

b) működési bevétel                                                                                    3.365.500 Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                    569.962 Ft


(2) Az óvoda 2017. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.


(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 146.466.472 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 146.466.472 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.


13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2017. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                             146.466.472 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                             94.172.568 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:           20.528.213 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                  31.765.691 Ft


(2) Az óvoda 2017. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.


(3) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 146.466.472 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.


14. § A képviselő-testület az óvoda 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 31 fő.


5. Az önkormányzat saját költségvetése


15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 529.368.662 forintban állapítja meg.


16. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                             243.067.640 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                       174.240.843 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                 10.000.000 Ft

d) működési bevétel                                                                                  11.753.400 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                                      0 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                     0 Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                 88.306.779 Ft


(2) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 526.505.262 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.863.400 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 464.572.130 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 64.796.532 Ft-ban állapítja meg.


17. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                        192.859.612 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                     113.311.128 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     14.779.088 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                            42.786.746 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                         20.562.650 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                       1.420.000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                    133.745.305 Ft

      ba) beruházások                                                                                   90.720.825 Ft

      bb) felújítások                                                                                      43.024.480 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                     202.764.745 Ft

      ca) tartalékok                                                                                       11.910.103 Ft

      cb) finanszírozás                                                                                182.465.821 Ft

      cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése                                 8.387.821 Ft


(2) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 527.948.662 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.420.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.


18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 70 fő.


6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


19. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(2) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(6) Az önkormányzat a költségvetési szerve részére átadandó pénzeszközt a kiadás felmerülésekor biztosítja.


(7) A Képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 12. melléklet, a kölcsönök és támogatásának nyújtását és törlesztését a 13. melléklet, a támogatások és kölcsönök bevételeit a 14. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 15. melléklet szerint állapítja meg.


(8) A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafeteria-juttatásának keretösszegét fejenként bruttó 200.000 Ft összegben állapítja meg.


(9) A polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - 350.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.


20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.


21. § A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.


7. Záró rendelkezések


22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
                  Csutiné Turi Ibolya                                                 dr. Ambrózi Sándor

                       polgármester                                                                 jegyzőKihirdetési záradék:


A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.


Sárkeresztúr, 2017. február hó 14. nap


                                                                                                  dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-15. melléklet
400 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!