nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (VIII.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-08-05 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (VIII.4.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. § -ában kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

1. §


Helyi népszavazást legalább 108 fő választópolgár kezdeményezhet.


2. §


(1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2)Hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 17/2004. (IV.8.) önkormányzati rendelet.


Uraiújfalu, 2017. augusztus 3.                          Vargyai Vilmos                                                   dr. Husz Norina

                            polgármester                                                                jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!