nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete
Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárkeresztúr Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodára (a továbbiakban: óvoda).


2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetésének teljesített bevételi főösszegét 550.359 ezer forintban állapítja meg.


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:


a) önkormányzatok működési támogatásai                                                      248.679 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                               163.892 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                         12.342 e Ft

d) működési bevétel                                                                                           15.341 e Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                                        0 e Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                             61.961 e Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                         39.756 e Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 547.446 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.913 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 472.343 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 78.016 e Ft-ban állapítja meg.


(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített kiadásait 461.641 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:


a) működési költségvetés                                                                                 428.748 e Ft

aa) személyi juttatások:                                                                               249.344 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:              52.902 e Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                      83.923 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   35.605 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                 1.464 e Ft

af) elvonások és befizetések                                                                            5.510 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                              24.787 e Ft

ba) beruházások                                                                                             19.394 e Ft

bb) felújítások                                                                                                  5.393 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                                 8.106 e Ft

ca) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése                                        8.106 e Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 460.334 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.307 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 19.394 e Ft értékben, a felújítási kiadásokat 5.393 e Ft-ban állapítja meg.


(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:


a) Családi támogatások                                                                                      7.070 e Ft 

b) Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás                                          284 e Ft

c) Betegséggel kapcsolatos ellátások                                                                        0 e Ft

d) Települési támogatás                                                                                   17.624 e Ft

e) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni támogatás   10.484 e Ft

f) Köztemetés                                                                                                        143 e Ft


(6) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.


5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 50 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 46 fő.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszámát 122 főben állapítja meg.


(3) A részletes létszámadatokat a 4. melléklet tartalmazza.


6. § A képviselő-testület a hivatal 2016. évi teljesítési bevételi főösszegét 41.516 ezer forintban állapítja meg.


7. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2016. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                           40.826 e Ft

b) működési bevétel                                                                                           576 e Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                        114 e Ft


(2) A hivatal 2016.évi költségvetésének bevételeit a rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 41.516 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 41.516 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.


8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2016. évi költségvetésének kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                                   41.491 e Ft

aa) személyi juttatások:                                                                                 27.500 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                7.998 e Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                        5.993 e Ft


(2) A hivatal 2016. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(3) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 41.491 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.


9. § A képviselő-testület a hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.


10. § A képviselő-testület az óvoda 2016. évi teljesített bevételi főösszegét 135.583 ezer forintban állapítja meg.


11. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2016. évi költségvetésének teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                          131.813e Ft

b) működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről                                         100 e Ft

c) működési bevétel                                                                                         3.380 e Ft

d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                       290 e Ft


(2) Az óvoda 2016. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 135.583 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 135.583 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2016. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                                 135.038 e Ft

aa) személyi juttatások:                                                                                 82.212 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:              21.985 e Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                      30.841 e Ft


(2) Az óvoda 2016. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.


(3) A képviselő-testület az óvoda teljesített kiadásait 135.038 e Ft-ban határozza meg, melyből a kötelező feladatok kiadásait 135.038 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.


13. § A képviselő-testület az óvoda 2016. évben – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 31 fő.14. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési teljesített bevételi főösszegét 545.899 ezer forintban állapítja meg.


15. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                                 248.679 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                          163.267 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                    12.309 e Ft

d) működési bevétel                                                                                      11.943 e Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                                   0 e Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        61.961 e Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                    39.352 e Ft

h) államháztartáson belüli megelőlegezések                                                   8.106 e Ft


(2) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 542.986 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.913 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 467.883 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 78.016 e Ft-ban állapítja meg.


16. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                            252.219 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                         139.632 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        22.919 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                                47.089 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                             35.605 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                           1.464 e Ft

      af) elvonások és befizetések                                                                      5.510 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         24.787 e Ft

      ba) beruházások                                                                                       19.394 e Ft

      bb) felújítások                                                                                            5.393 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                         180.745 e Ft

      ca) finanszírozás                                                                                    172.639 e Ft

      cb) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése                                    8.106 e Ft


(2) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 456.444 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.307 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.


17. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.


18. § Az összesített mérleget a rendelet 11. melléklete, a vagyonkimutatást a rendelet 12. melléklete, az eredménykimutatást a rendelet 13. melléklete tartalmazza.


19. § Ez a rendelet 2017.05.31. napján lép hatályba.                  Csutiné Turi Ibolya                                                 dr. Ambrózi Sándor

                       polgármester                                                                 jegyzőKihirdetési záradék:


A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.


Sárkeresztúr, 2017. május hó 31. nap                                                                                                  dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-13. melléklet
185 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!