nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-04-27 - 2019-04-27
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében, eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. Módosító rendelkezések


1. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 13. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„13. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § (2) bekezdésében meghatározott - a jegyző feladatkörébe tartozó – a belső kontrollrendszer létrehozásának, működtetésének és fejlesztésének ellátását polgári jogi jogviszony keretében belső ellenőrzési tevékenységet ellátó belső ellenőrrel látja el.”


2. § Az önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


3. § Az önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


2. Záró rendelkezések


4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
83.96 KB
2. melléklet
79.27 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!