nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzatának 2/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-12 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzatának 2/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazásról

Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Helyi népszavazás kezdeményezéséhez a választópolgárok huszonöt százalékának támogatása szükséges.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § Hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 3/2002. (I. 31.) KT. sz. rendelet. 


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!