nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2016(I.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-28 - 2016-02-02
Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2016(I.28.) önkormányzati rendelete
a Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014 (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról a következő rendeletet alkotja.


1. § A Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014 (XII. 08.) önkormányzati rendeletének 69. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„69. § (2) Az alpolgármester tisztségét főállásban tölti be.”


2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 16.00 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő 5. napon hatályát veszti.                  Csutiné Turi Ibolya                                                  dr. Ambrózi Sándor

                       polgármester                                                                  jegyzőKihirdetési záradék:


A rendeletet a mai napon 15 óra 15 perckor a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.


Sárkeresztúr, 2016. január hó 28. nap                                                                                                  dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                             jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!