nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszagyuláháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016 (V.24..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-01 -tól
Tiszagyuláháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016 (V.24..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tiszagyulaháza Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése


1. § Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét                264.116 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét.              332.390 ezer forintban állapítja meg.2. A költségvetési kiadások


2.§(1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


Teljesített működési kiadások összesen:                     162.949 ezer forint

Ebből:

a) - személyi jellegű kiadások:                                    66.778 eFt

b) - munkaadókat terhelő járulékok:                           13.172 eFt

c) - dologi kiadások:                                                   56. 844eFt

d) - ellátottak pénzbeli juttatásai:                                 2. 974 eFt

e) - egyéb működési célú kiadások :                           23.181 eFt


(2) Tiszagyulaháza Község működési bevételeinek és kiadásinak mérlegét a 2. melléklet mutatja be.


3. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 71. 975 ezer forint.

A felhalmozási kiadásokból:


a) beruházások:                                                           44.975 eFt

b) felújítások:                                                                  635 eFt

c) egyéb felhalmozási kiadások:                                 26.365 eFt


(2) Tiszagyulaháza Község felhalmozási célú bevételeinek és kiadásinak mérlegét  3.melléklet mutatja be.


3. A költségvetési kiadások és bevételek


4. §

(1)  Tiszagyulaháza Község 2015. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Tiszagyulaháza Község 2015. évi zárszámadásának működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Tiszagyulaháza község 2015. évi zárszámadásának felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Tiszagyulaháza Község 2015. évi zárszámadásának beruházási kiadások beruházásonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(5) Tiszagyulaháza Község 2015. évi zárszámadásának felújítási kiadások felújításonként a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(6) Tiszagyulaháza Község 2015. évi költségvetési bevételeit és kiadási előirányzatonként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 6. melléklete mutatja be.

(7) Tiszagyulaháza Aprajafalva Óvoda 2015. évi költségvetési bevételeit és kiadási előirányzatonként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 7. melléklete mutatja be.

(8) Tiszagyulaháza Község 2015. évi maradvány levezetését a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(9) Tiszagyulaháza Község 2015. évi vagyonmérlegét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(10) Tiszagyulaháza Község 2015. évi pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(11) Tiszagyulaháza Község 2015. évi vagyonkimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.”


4. A költségvetési létszámkeret5.§ A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 50 főben hagyja jóvá a 6. és 7. melléklet szerint.


5. A maradvány


6. § (1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 68.274 e Ft-ban kerül jóváhagyásra.


(2) A maradványt a képviselő testület a rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.


6. Záró rendelkezések


7. §  Ez a rendelet a 2016. május 25..napján lép hatályba.


Tiszagyulaháza, 2016. május 17.Mikó Zoltán                                                                                      Dr. Kiss Imre

Polgármester                                                                                     jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
21.13 KB
2. melléklet
15.36 KB
3. melléklet
15.48 KB
4. melléklet
12.3 KB
5. melléklet
13.01 KB
6. melléklet
22.27 KB
7. melléklet
15.75 KB
8. melléklet
12.41 KB
9. melléklet
13.47 KB
10. melléklet
10.64 KB
11. melléklet
15.08 KB
1. melléklet
21.07 KB
2. melléklet
15.41 KB
3. melléklet
15.5 KB
4. melléklet
12.32 KB
5. melléklet
13.05 KB
6. melléklet
22.32 KB
7. melléklet
15.72 KB
8. melléklet
12.41 KB
9. melléklet
13.46 KB
10. melléklet
240.5 KB
11. melléklet
17.78 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!