nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (X.29.) rendelete
Hatályos:2015-10-29 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (X.29.) rendelete
a kommunális adóról szóló 25/2012. (XI.28.) rendeletének módosításáról

Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének

21/2015.(X.29.) rendelete

a kommunális adóról szóló 25/2012.(XI.28.) rendeletének módosításáról
Akasztó Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (5) bekezdés és 16.§ (1) bekezdés, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1.§ (1) bekezdése és 5.§-ának felhatalmazása alapján a 6-7.§-okban foglaltak figyelembe vételével a kommunális adóról szóló 25/2012. (XI.28.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:


1.§


A R. 3.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a (2)-(3)-(4) bekezdés (3)-(4)-(5) bekezdésre módosul:  


„ (2) Mentes a kommunális adó fizetési kötelezettség alól az összes külterületi tanya tulajdonosa.”Záró rendelkezések


                                                                       2.§

 Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Suhajda Antal                                                                                                Varga Béláné

 polgármester                                                                                                       jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Akasztó, 2015. október 29.

P.H.                                                                                              Varga Béláné

                                                                                                   jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!