nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016 (IX.26.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2016-09-27 - 2016-09-28
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016 (IX.26.) Ör. számú rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016.(II.22.) Ör.számú rendeletének módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.cikk
(2) bekezdésébenkapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016.(II.22.)Ör. számú rendeletének (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


                                                                       1.§

A R. 3.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek
2016. évi költségvetésének összevont bevételi főösszegét 781.780 e Ft, valamint
összevont kiadási főösszegét 781.780 e Ft-ban állapítja meg a 2./Ö számú mellékletek szerint.”

                                                                       2.§

A R. 3., 4., 5. §-ban jelölt 2.,3./a, 3./b, 4., 6., 7./a, 7./b,  számú mellékletek helyébe e rendelet 2., 3./a, 3./b, 4, 6, 7./a, 7./b,  számú mellékletei lépnek.


                                                                       3.§

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Jelen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.Ebes, 2016. szeptember 12.

            Szabóné Karsai Mária s. k.                                                Dr. Hajdu Miklós s. k.

                       polgármester                                                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
11.55 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!