nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-31 -tól
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019(V.30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésének teljesítéséről


Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

 (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást


                  a./ 820 122 583 Ft

összes bevétellel

b./ 623 554 537 Ft

összes kiadással

c./  196 568 046 Ft

költségvetési maradvánnyal

      hagyja jóvá.

 (2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten
       az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
      kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
       az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

 (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét
       az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja
      jóvá a Képviselő-testület.

(2) A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint
      az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi
      elszámolását az 5.1.-5.3. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak
       teljesítését a 6.1.-6.2.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá
       a Képviselő-testület.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak
        teljesítését a 6.3.-6.3.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

 (5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását
        a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

 (6)  Az Önkormányzat a 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának
          jogcímenkénti alakulását a 8. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.


 3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                        Dr. Tóth Rita                                                  Kovács Gábor

                            Jegyző                                                        PolgármesterZáradék:


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése, valamint Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelet 2019. május 30. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.


Járdánháza, 2019. május 30.

                                                                                                                 Dr. Tóth Rita

                                                                                                                       Jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
3.2019.(V.30.) önkormányzati rendelet mellékletek
1.35 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!