nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 25/2018 (XII.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-01 - 2019-12-31
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 25/2018 (XII.13.) önkormányzati rendelete
A Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatallal köztisztviselői jogviszonyban állók illetményével kapcsolatos kérdésekről

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


  1. §

(1) Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők köztisztviselői illetményalapját a 2019. évben 48 300 forintban állapítja meg.


(2) Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évre a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott

  1. ) középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére egységesen a köztisztviselői alapilletmény 20%-ának megfelelő összegű illetménykiegészítést,
  2. ) felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére egységesen a köztisztviselői alapilletmény 30%-ának megfelelő összegű illetménykiegészítést

állapít meg.


  1. §


Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba és 2019. december 31. napján hatályát veszti.


                 Győriné dr. Czeglédi Márta                                          Dr. Voller Erika

                            polgármester                                                             jegyző

Közzétéve a helyben szokásos módon 2018. december 13. napján.
                                                                                                     Dr. Voller Erika

                                                                                                             jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!