nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-06-02 -tól
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelete
Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárkeresztúr Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodára (a továbbiakban: óvoda).


2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési előirányzatának alakulása


2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 615.515.186 forintban állapítja meg.


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi teljesített költségvetési bevételeit:


a) önkormányzatok működési támogatásai                                                  315.569.954 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                           116.341.802 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                     14.322.034 Ft

d) működési bevétel                                                                                       14.537.072 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                                142.894 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                         56.740.400 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                          340.000 Ft

h) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                    88.718.609 Ft

i) államháztartáson belüli megelőlegezés                                                        8.802.421 Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 613.552.252 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 1.962.934 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 493.638.254 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 121.876.932 Ft-ban állapítja meg.


(4) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi teljesített kiadásait 527.715.029 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:


a) működési költségvetés                                                                             384.405.147 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                           225.209.339 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         42.585.574 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                  80.930.738 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                              33.489.759 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                             2.189.737 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                        134.922.061 Ft

ba) beruházások                                                                                        35.134.030 Ft

bb) felújítások                                                                                           34.237.239 Ft

     bc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      65.550.792 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                             8.387.821 Ft

    ca) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése                                      8.387.821 Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 526.266.209 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.448.820 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 35.134.030 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 34.237.239 Ft-ban állapítja meg.


(4) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:


a) Családi támogatások                                                                                     7.704.500 Ft

c) Betegséggel kapcsolatos ellátások                                                                              0 Ft

d) Települési támogatás                                                                                 21.785.715 Ft

e) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni támogatás   3.900.484 Ft

f) Köztemetés                                                                                                        99.060 Ft


(6) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.


5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 47 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 44 fő.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszámát 80 főben állapítja meg.


(3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 4. melléklete tartalmazza.


6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történt hozzájárulásokat a rendelet 5. melléklet tartalmazza.


3. A Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal


7. § A képviselő-testület a hivatal 2017. évi teljesítési bevételi főösszegét 43.317.539 forintban állapítja meg.


8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2017. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                       43.268.965 Ft

b) működési bevétel                                                                                         24.007 Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                     24.567 Ft


(2) A hivatal 2017. évi bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 43.317.539 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 43.317.539 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.


9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2017. évi költségvetésének kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                               43.140.071 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                             31.544.498 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:           7.676.801 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                    3.918.772 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                 95.528 Ft

     ba) beruházások                                                                                               95.528 Ft


(2) A hivatal 2017. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(3) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 43.235.559 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.


10. § A képviselő-testület a hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.


4. A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda


11. § A képviselő-testület az óvoda 2017. évi teljesített bevételi fő összegét 142.301.184 forintban állapítja meg.12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2017. évi költségvetésének teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                     138.588.923 Ft

b) működési bevétel                                                                                    3.166.855 Ft

d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                   545.406 Ft


(2) Az óvoda 2017. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.


(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 142.301.184 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 142.301.184 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2017. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                             142.076.746 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                             91.112.941 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         20.453.411 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                  30.510.394 Ft


(2) Az óvoda 2017. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.


(3) A képviselő-testület az óvoda teljesített kiadásait 142.076.746 Ft-ban határozza meg, melyből a kötelező feladatok kiadásait 142.076.746 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.


14. § A képviselő-testület az óvoda 2017. évben – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 29 fő.


5. Az önkormányzat saját költségvetése


15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 611.754.351 forintban állapítja meg.


16. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                             315.569.954 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                      116.211.802 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                14.298.034 Ft

d) működési bevétel                                                                                  11.500.210 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                           142.894 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    56.740.400 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                      340.000 Ft

h) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                88.148.636 Ft

i) államháztartáson belüli megelőlegezések                                                8.802.421 Ft


(2) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 609.791.417 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 1.962.934 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 489.877.419 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 121.876.932 Ft-ban állapítja meg.


17. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                        199.188.330 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                     102.551.900 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:   14.455.362 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                            46.501.572 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        33.489.759 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                       2.189.737 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                   134.826.533 Ft

      ba) beruházások                                                                                  35.038.502 Ft

      bb) felújítások                                                                                     34.237.239 Ft

       bc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                               65.550.792 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                    190.245.709 Ft

      ca) finanszírozás                                                                                181.857.888 Ft

      cb) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése                               8.387.821 Ft


(2) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 522.811.752 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.448.820 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.


18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 80 fő.


19. § Az összevont mérleget a rendelet 12. melléklete, a vagyonkimutatást a rendelet 13. melléklete, az eredménykimutatást a rendelet 14. melléklete tartalmazza.


6. Záró rendelkezések


20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                  Csutiné Turi Ibolya                                                 dr. Ambrózi Sándor

                       polgármester                                                                 jegyzőKihirdetési záradék:


A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.


Sárkeresztúr, 2018. június hó 1. nap


                                                                                                  dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
311.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!