nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2019 (XII.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2020-01-01 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2019 (XII.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a 2020. évi köztisztviselői illetményalap megállapításáról és a köztisztviselők illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló 9/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Gyöngyösoroszi Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2020. évben az illetményalap összege 46 380 Ft.


2. § A köztisztviselők illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló 9/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (2) A hivatal köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke 2020. évben

                a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a,

                b) középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a.”


3. § A rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba és 2020. december 31-én hatályát veszti.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!