nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 32/2017 (XII.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-06 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 32/2017 (XII.6.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) jelen rendelet 1. függelékével egészül ki. 


2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tiszacsege, 2017. december 6.
                                      Szilágyi Sándor                                                                       Dr. Bóné Mónika

                                        polgármester                                                                                  jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1_függelék
31.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!