nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-12 - 2019-12-13
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 18/2015 (VI.30.) önkormányzati rendelete módosításáról


Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 18/2015 (VI.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:


1. §


Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép


2. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Ebes, 2019. december 11.Szabóné Karsai Mária s.k.

polgármesterDr. Morvai Gábor s.k.

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
indoklás
12.13 KB
melléklet
13.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!