nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017 (XI.23..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-11-24 - 2017-11-24
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017 (XI.23..) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

                         Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

18/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2014. (IV.30.)

önkormányzati rendelet módosításáról


Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

___________________________________________________________________________


1.§ Ásotthalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) az alábbi 7/B §-al egészül ki:7/B. § (1) A közzösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki arcvonásait közterületen vagy középületben ruházatával vagy egyéb tárggyal úgy rejti vagy takarja el, hogy ez által mások számára felismerhetetlenné válik.


E rendelet alkalmazásában közterületnek vagy középületnek minősülnek azok a helyek, amelyekre egy előre meg nem határozott személykör állandó jelleggel vagy meghatározott időszakokban korlátozás nélkül beléphet.


(2) Az (1) bekezdés szerinti magatartás nem minősül a közösségi együttélés szabályaival ellentétesnek, ha az arcvonások eltakarása vagy elrejtése

a)  jogszabályi előírás alapján,

b) az Önkormányzat közreműködésével megrendezett művészeti vagy hagyományőrző rendezvényekhez, vagy sport tevékenységhez kapcsolódóan,

c) egészségügyi vagy szakmai indokok alapján

 történik.


2.§ E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.          


Ásotthalom, 2017. novemberToroczkai László                                                             dr. Hajnal Péter

    polgármester                                                                           jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!