nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016 (V. 26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-27 -tól
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016 (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § E rendelet hatálya kiterjed Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.


2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési bevételi főösszegét 95 922 ezer forintban, teljesített költségvetési kiadási főösszegét 90 062 ezer forintban állapítja meg.


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

 1. működési bevételek                                                                     63 553 ezer forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről               54 695 ezer forint

közhatalmi bevételek                                                                      7 751 ezer forint  

működési bevételek                                                                            611 ezer forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                   496 ezer forint


 1. felhalmozási bevételek                                                                14 264 ezer forint

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                   0 ezer forint

felhalmozási bevételek/közhatalmi bevételek                                       0 ezer forint

felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                         10 064 ezer forint

felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök értékesítése)        4 200 ezer forint


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

 1. működési kiadások                                                                       65 766 ezer forint

személyi juttatások                                                                        31 928 ezer forint

munkaadót terhelő járulékok                                                          5 865 ezer forint

dologi kiadások                                                                             17 082 ezer forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           5 568 ezer forint

egyéb működési célú kiadások                                                        5 323 ezer forint

 1. felhalmozási kiadások                                                                 13 350 ezer forint

beruházások                                                                                   13 070 ezer forint

felújítások                                                                                               0 ezer forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                     280 ezer forint


5. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített finanszírozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

 1. finanszírozási bevétel                                                                    18 105 ezer forint

likvid hitel, kölcsön felvétele                                                            9 985 ezer forint

(fenntartva a költségvetési törvény pályázati lehetőségét a működőképesség megőrzésére)

költségvetési maradvány                                                                   6 922 ezer forint

ebből: működési maradvány                                      6 922 ezer forint

felhalmozási maradvány                                       0 ezer forint

államháztartáson belüli megelőlegezések                                         1 198 ezer forint

 1. finanszírozási kiadások (nettósított int.fin. nélküli)                    10 946 ezer forint

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    961 ezer forint

hitelek, kölcsönök törlesztése                                                           9 985 ezer forint

                                               

6. § Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési egyenlegét az 1. melléklet tartalmazza.


7. § Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.


8. § Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.


9. § Az önkormányzat összesített záró mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.


10. § Az önkormányzat összesített eredmény-kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.


11. § Az önkormányzat összesített költségekről és megtérült költségekről szóló szakfeladatonkénti kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.


12. § Az önkormányzat összesített vagyonkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.


13. § Az önkormányzat összesített és intézményeinek maradvány-kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.


14 § A 2015. évi költségvetési évben az önkormányzatnak nem volt adósságot keletkeztető fejlesztése.


15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi– közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám                  4 fő

 1. önkormányzat:                            1 fő

ab) óvoda:                                         3 fő


b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                          4 fő

ba) önkormányzat:                            1 fő

bb) óvoda:                                         3 fő


(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi közfoglalkoztatottak éves
átlagos statisztikai állományi létszámát (átlaglétszám) 19 főben állapítja meg.

 1. önkormányzat:                             19 fő
 2. óvoda:                                            0 fő


16. § Az önkormányzat összevont költségvetésében év végén az általános tartalék 0 forint.


3. Az önkormányzat saját 2015. évi költségvetésének teljesítése


17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi teljesített költségvetési bevételi főösszegét 95 662 ezer forintban, teljesített költségvetési kiadási főösszegét 89 824 ezer forintban állapítja meg.


18. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

 1. működési bevételek                                                                     63 330 ezer forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről               54 695 ezer forint

közhatalmi bevételek                                                                      7 751 ezer forint

működési bevételek                                                                           561  ezer forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                   323 ezer forint

 1. felhalmozási bevételek                                                                14 264 ezer forint

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                   0 ezer forint

felhalmozási bevételek/közhatalmi bevételek                                       0 ezer forint

felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                         10 064 ezer forint

egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                 4 200 ezer forint


19. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

 1. működési kiadások                                                                       51 936 ezer forint

személyi juttatások                                                                        23 708 ezer forint

munkaadót terhelő járulékok                                                          3 662 ezer forint

dologi kiadások                                                                             13 675 ezer forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           5 568 ezer forint

egyéb működési célú kiadások                                                        5 323 ezer forint


 1. felhalmozási kiadások                                                                 13 208 ezer forint

beruházások                                                                                   12 928 ezer forint

felújítások                                                                                               0 ezer forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                     280 ezer forint


20. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi finanszírozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

 1. finanszírozási bevétel                                                                  18 068 ezer forint

hitel, kölcsön felvétele                                                                    9 985 ezer forint

költségvetési maradvány                                                                 6 885 ezer forint

államháztartáson belüli megelőlegezések                                      1 198 ezer forint

b) finanszírozási kiadások                                                               24 680 ezer forint

irányító szervi támogatás                                                              13 734 ezer forint

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  961 ezer forint

hitelek, kölcsönök törlesztése                                                         9 985 ezer forint


21. § Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési mérlegét az 1. 1. melléklet tartalmazza.


22. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:


 1. átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám      1 fő
 2. az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám              1 fő


(2) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évi közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszámát 19 főben állapítja meg.


4. A Herencsényi Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetésének teljesítése


23. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Herencsényi Napsugár Óvoda 2015. évi teljesített költségvetési bevételi főösszegét 13 994 ezer forintban, teljesített költségvetési kiadási főösszegét 13 972 ezer forintban állapítja meg.


24. § (1) A Herencsényi Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

 1. működési bevételek                                                                          223 ezer forint

működési bevételek                                                                             50  ezer forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                   173 ezer forint


25. § (1) A Herencsényi Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

 1. működési kiadások                                                                       13 830 ezer forint

személyi juttatások                                                                          8 220 ezer forint

munkaadót terhelő járulékok                                                           2 203 ezer forint

dologi kiadások                                                                                3 407 ezer forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                  0 ezer forint

 1. felhalmozási kiadások                                                                      142 ezer forint

beruházások (kisértékű eszközbeszerzés)                                          142 ezer forint


26. § (1) A Herencsényi Napsugár Óvoda 2015. évi finanszírozási bevételei kiemelt előirányzatonként

 1. finanszírozási bevétel                                                                    13 771 ezer forint

irányítószervi támogatás                                                                 13 734 ezer forint

költségvetési maradvány                                                                        37 ezer forint

ebből: működési maradvány                                           37 ezer forint


27. § A Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetési mérlegét az 1. 2. melléklet tartalmazza.


28. § A képviselő-testület a Herencsényi Napsugár Óvoda, 2015. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:


 1. átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám      3 fő
 2. az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám              3 fő


5. Záró rendelkezések


29. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
418.13 KB
1. 1. melléklet
221.74 KB
1. 2. melléklet
196.7 KB
2. melléklet
191.73 KB
3. melléklet
195.66 KB
4. melléklet
464.22 KB
5. melléklet
441.99 KB
6. melléklet
426.18 KB
7. melléklet
861.19 KB
8. melléklet
165.47 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!