nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nágocs Község Önkormányzat község képviselő testületének 8/2014 (VIII.22..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-08-23 - 2017-10-06
Nágocs Község Önkormányzat község képviselő testületének 8/2014 (VIII.22..) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/1995.(VI.01.) számú önkormányzati rendelet módosításárólNágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásól szóló 2013. évi CCXXXVIII. Törvény 92. § -ban kapott felhatalmazás alapján , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


                                                                                     1. §


Helyi népszavazást a település választópolgárai 25 százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


                                                                                    2. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


                                                                                    3. §.


Nágocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/1995(VI.01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) XVI. Fejezet 69. szakasz 1./pontja és az azt megelőző alcím cím helyébe a következő rendelkezés lép:


                                                                 A helyi népszavazás


                                                                       69 .szakasz

A helyi népszavazásra a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló törvényben, valamint külön önkormányzati rendeletben meghatározottak irányadók.”                                                                              4. §.

A R. IV..Fejezet 15. szakasz 1./pontja alatti szövegéből kikerül a


népi kezdeményezés” szövegrész.


                                                                             5. §.


A R. IV. Fejezet 24. szakasz 2..pontja alatti szövegből kikerül a


„népi kezdeményezés „ szövegrész.


                                                                           6.§.


A R. VI. Fejezet 40. szakasz 2./d pontja alatti szövegből kikerül a


„népi kezdeményezés” szövegrész.                                                                          7.§.


Hatályát veszti Nágocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 3/1992.(IX.24) számú rendelete.N á g o c s , 2014. augusztus 22.Dr .Pap Imre                                                                                                   Werner Józsefné

polgármester                                                                                                          jegyzőHirdetőtáblára kifüggesztve:2014. augusztus 22.
Werner Józsefné

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!