nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 7/2016 (III.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-01 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 7/2016 (III.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 2/2007.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakás tv.) 3. § (1) bekezdésében és a 36. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § Az Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 2/2007.(II.01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7.§ (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„7. § (2) Az önkormányzati lakások szociális helyzet alapján meghatározott bérleti díja 333 Ft/m2/hó.


 (3) A költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások bérleti díja 543 Ft/m2/hó.


2. §


2. § Ez a rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba.Tiszacsege, 2016. március 8.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!