nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (VI.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-06-02 -tól
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (VI.1.) önkormányzati rendelete
A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról

A köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése és a 232/A §-a alapján kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiakat rendeli el:


1.§ A Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.


2. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Kulcs, 2017. június 1.                  Jobb Gyula                                                                 Dr. Árva Helga

                 polgármester                                                                       jegyző


Záradék:


A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2017. május 15.  napjától 2017. május 31. napjáig a Kulcsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel megtörtént.


A rendelettel kapcsolatosan bejelentés, észrevétel nem érkezett.A rendeletet kihirdettem: 2017. június 1. napján.


                                                                                                   Dr. Árva Helga

                                                                                                          jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!