nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Hatályos:2020-01-01 -tól
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Egyes helyi adókról szóló 49/2008. (IX.30.) önkormányzati rendelet

A 47/2010. (IX. 8.)[1], az 50/2010. (xi. 2.)[2], az 57/2010. (Xii. 17.)[3], az 1/2011. (I. 31.)[4],

a 63/2011. (XII. 16.)[5], a 27/2012. (v. 31.)[6], az 51/2012. (XI. 30.)[7] AZ 50/2013. (x. 28.)[8],
a 21/2014. (VI. 30.)[9], a 33/2014. (ix. 1.)[10] , A 39/2014. (XII. 1.) [11], AZ 55/2015. (xi. 15.)[12],
A 66/2015. (xii. 10.)[13], a 38/2016. (x. 26.)[14], a 40/2017. (X. 30.)[15], A 36/2018. (ix. 17.)[16]
és a 36/2019. (XI. 29.)[17] önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetben


Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény[18] 1. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az építményadó, a telekadó, az idegenforgalmi adó, valamint a magánszemély kommunális adója[19] bevezetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


1. §[20] A Képviselőtestület adómegállapítási jogkörében eljárva az önkormányzat illetékességi területén a vagyoni típusú adók közül az építményadót és a telekadót, a kommunális jellegű adók közül az idegenforgalmi adót és a magánszemély kommunális adóját határozatlan időre vezeti be.


1/A. §[21] (1) E rendelet alkalmazásában helyi építési szabályzat Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Városrendezési és Építési Szabályzata, Óbuda-Békásmegyer Építési Szabályzata, ezek hatálya alá nem tartozó területekre vonatkozó önálló helyi építési szabályzatok, továbbá a Duna-parti építési szabályzat.


1. Építményadó


Adókötelezettség2. § (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).

(2)[22]

(3)[23] Az adókötelezettség a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.)
11. § (3) bekezdésében foglaltakra terjed ki.Az adó alanya


3. §[24] Az adó alanyára a Htv. 12. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak az irányadók.


Az  adómentessség


4. § (1)[25] A Htv. 13. §-ában és 13/A. §-ában foglalt adómentességen túl mentes az építményadó alól[26]

a) [27]a magánszemély tulajdonában lévő, kizárólag lakás céljára használt lakás, lakásrész.

b)[28]az ingatlan-nyilvántartásban műteremként nyilvántartott épületből/épület-részből 60 m², ha annak tulajdonosa/vagyoni értékű jog jogosultja a kerületben élő és/vagy alkotó képzőművész, aki a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének vagy a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja, és a műtermet kizárólagosan alkotásra használja.

c)[29]

d)[30]

(2)[31] Az (1) bekezdés b) pontja esetén az adómentesség a magánszemély képzőművészt, iparművészt csak egy ingatlan után illeti meg. A 60 m²-t meghaladó műteremnek a 60 m²-en felüli területe adóköteles.

(3)-(4)[32]

Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése5. §[33] Az adókötelezettség keletkezésére, változására és megszűnésére vonatkozó szabályozást a Htv. 14. § (1)-(4) bekezdése tartalmazza.


Az adó alapja és mértéke6. § (1)[34] Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

(2)[35] Az adó mértéke – a (3)-(5a) bekezdésben foglalt kivétellel – 1850 Ft/m²/év.

(3)[36] A 3000 m²-t meghaladó – a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott - bevásárlóközpontok, üzletek után, továbbá a Római-parton (Aranyhegyi-patak – Nánási út – Királyok útja – Barát-patak – Duna folyam által határolt terület) lévő épületek, épületrészek után, valamint a zenés táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti zenés táncos rendezvények céljára használt – a kormányrendelet 1. § (2) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott kivételekkel –, legalább 250 fő befogadására alkalmas épület, épületrész után a fizetendő adó mértéke: 1951 Ft/m²/év.

(4)[37] A magánszemélyek Aranyhegy, Ürömhegy, Péterhegy (Pusztakúti út – Aranyhegyi út – Aranyvölgy utca – Bécsi út – közigazgatási határ – Ürömhegyi út – erdő terület – Héthalom utca – Dobogókő utca – Héthalom utca által határolt terület) területén lévő épületei, épületrészei után fizetendő adó mértéke: 1200 Ft/m2/év.

(4a)[38] Az egész évben kizárólag csónaktárolás céljára használt csónaktároló teljes, és a magánszemélyek tulajdonában lévő garázs, gépjárműtároló 50 m²-t meg nem haladó része után fizetendő adó mértéke 400/Ft/m²/év.

(5)[39] A magánszemélyek tulajdonában lévő külterületi építmények után fizetendő adó mértéke: 400 Ft/m²/év.

(5a)[40] Az első pinceszintnek minősülő építményszint alatti épület, épületrész után fizetendő adó mértéke: 400 Ft/ m²/év.

(6)[41] Amennyiben az adóztatott ingatlan a (3)-(5a) bekezdésben foglalt feltételek közül többnek is megfelel, az adóztatásnál a kedvezőbb adómértéket kell figyelembe venni.


1/A.[42] Reklámhordozó utáni építményadó


Adókötelezettség


6/A. §[43] Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén a Htv. 11/A. §-a szerinti reklámhordozó.


Az adó alanya


6/B. §[44] A reklámhordozó utáni építményadó alanya a Htv. 12/A. §-ában meghatározott személy.


Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése


6/C. §[45] (1) A reklámhordozó utáni építményadó fizetési kötelezettség keletkezésére, változására és megszűnésére a Htv. 14. § (5) bekezdésének rendelkezését kell alkalmazni.

(2) A bevallás-benyújtási kötelezettségre a 12. § (1) bekezdését is alkalmazni kell.


Az adó alapja és mértéke


6/D. §[46] (1) A reklámhordozó utáni építményadó alapjának meghatározására a Htv. 15/A. §-ában meghatározott rendelkezést kell alkalmazni.

(2) A reklámhordozó utáni építményadó mértéke 12000 Ft/m2/év.

(3) Az építményadó és a reklámhordozó utáni építményadó tekintetében a 6. § (6) bekezdése nem alkalmazható.


2. Telekadó


Az adókötelezettség


7. §[47] Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.Az adó alanya


8. §[48] Az adó alanyára a Htv. 18. §-ában foglaltak az irányadók.


Az adómentesség


9. § A Htv.[49] 19. §-ában foglalt adómentességen túl mentes a telekadó alól

 1. [50]
 2. [51]az a magánszemély tulajdonában lévő telek, amelyen a Htv.[52] 52. § 60. pontjában meghatározott lakóépület áll;
 3. [53]a magánszemély tulajdonában lévő – helyi építési szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ)[54] szerint – beépítésre nem szánt övezetben, valamint övezetbe nem sorolt területen fekvő telek;
 4. [55]a magánszemély tulajdonában álló – a HÉSZ[56] szerinti – beépítésre szánt építési övezetben lévő telek, amely a közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül nem megközelíthető;
 5. [57]1000 m²-ig az a magánszemély tulajdonában lévő telek, amelyen legalább 12 m² alapterületű építményadó-köteles építmény áll.Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése


10. §[58] Az adókötelezettség keletkezésére, változására és megszűnésére vonatkozó szabályozást a Htv. 20. § (1)-(3) bekezdése tartalmazza.Az adó alapja és mértéke


11. §[59] (1) Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe.

(2)[60] Az adó mértéke – a (3)–(7) bekezdésben foglaltak kivételével – 250 Ft/m²/év.

(3)[61] A 3000 m²-t meghaladó – a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott – bevásárlóközpontokhoz, üzletekhez tartozó telkek után fizetendő adó mértéke 354 Ft/m²/év.


(4)[62] A magánszemélyek tulajdonában álló belterületi telkek – a HÉSZ[63] szerint – beépítésre szánt építési[64] övezetbe eső része után, valamint a nem magánszemélyek tulajdonában álló külterületi telkek – a HÉSZ[65] szerint – beépítésre szánt övezetbe eső része után fizetendő adó mértéke: 100 Ft/m²/év.

(5) A magánszemélyek tulajdonában álló külterületi telkek – a HÉSZ[66] szerint – beépítésre szánt építési[67] övezetbe eső része után fizetendő adó mértéke: 80 Ft/m²/év.

(6)[68] A nem magánszemélyek tulajdonában álló belterületi telkek – a HÉSZ[69] szerint – beépítésre nem szánt övezetbe, valamint övezetbe nem sorolt területre eső része után fizetendő adó mértéke: 40 Ft/m²/év.

(7)[70] A nem magánszemélyek tulajdonában álló külterületi telkek – a HÉSZ[71] szerint beépítésre nem szánt övezetbe, valamint övezetbe nem sorolt területre eső része után fizetendő adó mértéke: 10 Ft/m²/év.

(8)[72]


2/A. Idegenforgalmi adó[73]


[74]


Az adókötelezettségre és az adó alanya


11/A. §[75] Az adókötelezettségre és az adó alanyára a Htv. 30. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak az irányadók.Az adómentesség


[76]

11/B. § Az adómentességek körét a Htv. 31. § a)-e) pontja szabályozza.Az adó alapja

[77]


11/C. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj, ennek hiányában a szállásért bármilyen jogcímen (például: üdülőhasználati jog) fizetendő ellenérték (például: üzemeltetési költség).
Az adó mértéke[78]


11/D. §[79] Az idegenforgalmi adó mértéke a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj 4%-a.


2/B. Magánszemély kommunális adója[80]


Az adókötelezettség, az adó alanya, az adókötelezettség keletkezése és megszűnése[81]


11/E. §[82] Az adókötelezettségre és az adó alanyára a Htv. 24. §-ában foglaltak az irányadók.


11/F. §[83] Az adókötelezettség keletkezésére, és megszűnésére vonatkozó szabályozást a Htv. 25. § (1)-(3) bekezdése tartalmazza.

Adómentesség[84]


11/G. § (1)[85] Mentes a magánszemély kommunális adója alól:

a) az a magánszemély tulajdonában álló építmény, amely után a tulajdonosnak építményadó-fizetési kötelezettsége keletkezik;

b) az a magánszemély tulajdonában álló telek, amely után a tulajdonosnak telekadó-fizetési kötelezettsége keletkezik;

c) az a magánszemély tulajdonában álló lakás, amelynek tulajdonosa (több tulajdonos esetében legalább az egyik tulajdonos) az év első napján az Önkormányzat illetékességi területén állandó lakosként bejelentett lakóhellyel rendelkezik, ha a lakást nem adják részben vagy egészben bérbe;

d) a lakásbérleti jog, ha annak jogosultja (több jogosult esetében legalább az egyik jogosult) az év első napján az Önkormányzat illetékességi területén állandó lakosként bejelentett lakóhellyel rendelkezik;

e) a magánszemély tulajdonában álló telek, ha a 9. § alapján mentes a telekadó alól.

(2)[86] Nem jogosult az (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti mentességre az a magánszemély, akinek ingatlanán a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó került elhelyezésre.


Az adó mértéke[87]


11/H. §[88] Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 25 628 Ft.


3. Eljárási szabályok


12. §[89] (1) Az építményadó, a telekadó és a magánszemély kommunális adója – vállalkozónak nem minősülő – magánszemély alanya mentesül a bevallás-benyújtási kötelezettség alól abban az esetben, ha az adóalanyt adófizetési kötelezettség nem terheli.

(2) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett köteles olyan nyilvántartást (vendégkönyvet) vezetni, amiből megállapítható az eltöltött vendégéjszakák száma és a fizetett szállásdíj összege.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vendég nevét, címét és az eltöltött vendégéjszakák számát, a szállásdíj és a beszedett adó összegét.


3/A.[90]


12/A-D. §[91]


13. § Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos helyi adókról, valamint az adózás rendjéről szóló törvények rendelkezéseit kell alkalmazni.


4. Záró rendelkezések


14. § (1) Jelen rendelet 2009. január 1-én lép hatályba. Jelen rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. A rendelet szövegét az Óbuda Újságban is közzé kell tenni.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

 1. az építményadóról szóló 27/1995. (XII. 1.) rendelet, valamint az azt módosító 3/1996. (I. 25.),
  29/1996. (IX. 2.), 37/1996. (XI. 11.), 45/1997. (1998. I. 1.), 40/1999. (XII. 30.), 39/2000. (XII. 31.),
  8/2003. (V. 7.), 42/2003. (XII. 8.), 47/2003. (XII. 22.) és a 44/2004. (XII. 8.) rendelet;
 2. a telekadóról szóló 11/2004. (IV. 1.) rendelet, valamint az azt módosító 15/2004. (IV. 1.) rendelet.

(3) A (2) bekezdés jelen rendelet hatálybalépését követő napon, míg a (3) bekezdés jelen rendelet hatálybalépését követő második napon hatályát veszti.

(4)[92] A rendeletnek az egyes helyi adókról szóló 49/2008. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 40/2017. (X. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 11/G. § (1) bekezdés e) pontját a 2013. január 1-jén vagy azt követően keletkezett jogviszony esetén is alkalmazni kell.


jegyző

polgármester[1]

Elfogadva: 2010. szeptember 2. Hatályos: 2010. szeptember 13-ától

[2]

Elfogadva: 2010. október 29. Hatályos: 2011. január 1-jétől

[3]

Elfogadva: 2010. december 16. Hatályos: 2011. január 1-jétől

[4]

Elfogadva: 2011. január 27. Hatályos: 2011. február 1-jétől

[5]

Elfogadva: 2011. december 15. Hatályos: 2012. január 1-jétől

[6]

Elfogadva: 2012. május 31. Hatályos: 2012. június 1-jétől

[7]

Elfogadva: 2012. november 29. Hatályos: 2013. január 1-jétől

[8]

Elfogadva: 2013. október 24. Hatályos: 2014. január 1-jétől

[9]

Elfogadva: 2014. június 26. Hatályos: 2014. július 5-től. Rendelkezéseit 2014. január 1-jével kell alkalmazni. Lásd: ugyan e rendelet 2. §.

[10]

Elfogadva: 2014. augusztus 28. Hatályos: 2015. január 1-jétől. Nem lép hatályba a 39/2014. (XII. 1.) Ör. 4. §-a alapján, lásd még: 39/2014. (XII. 1.) Ör. 2. § (2) bekezdés

[11]

Elfogadva: 2014. november 27. Hatályos: 2015. január 1-től

[12]

Elfogadva: 2015. november 12. Hatályos: 2016. január 1-jétől

[13]

Elfogadva: 2015. december 10. Hatályos: 2016. január 1-jétől

[14]

Elfogadva: 2016. október 21. Hatályos: 2017. január 1-jétől

[15]

Elfogadva: 2017. október 27. Hatályos. 2018. január 1-jétől

[16]

Elfogadva: 2018. szeptember 14. Hatályos: 2019. január 1-jétől

[17]

Elfogadva: 2019. november 28. Hatályos: 2020. január 1-jétől

[18]

Módosította: 51/2012. (XI. 30.) Ör. 18. § 1. pontja

[19]

Módosította: 63/2011. (XII. 16.) Ör. 11. § 1. pontja. Hatályos: 2012. január 1-jétől

[20]

Módosította: 63/2011. (XII. 16.) Ör. 1. § Hatályos: 2012. január 1-jétől

[21]

Beépítette: 36/2018. (IX. 17.) Ör. 1. §

[22]

Hatályon kívül helyezte: 63/2011. (XII. 16.) Ör. 10. § 1. pontja Hatálytalan: 2012. január 1-jétől

[23]

Módosította: 51/2012. (XI. 30.) Ör. 1. § (1) bekezdés

[24]

Módosította: 51/2012. (XI. 30.) Ör. 2. §

[25]

Módosította: 51/2012. (XI. 30.) Ör. 3. §

[26]

Módosította: 39/2014. (XII. 1.) Ör. 6. § 1. pontja

[27]

Módosította: 50/2013. (X. 28.) Ör. 5. § 1. pontja

[28]

Módosította: 39/2014. (XII. 1.) Ör. 1. § (1) bekezdés

[29]

Hatályon kívül helyezte: 38/2016. (X. 26.) Ör. 5. § 1. pontja

[30]

Hatályon kívül helyezte: 36/2019. (XI. 29.) Ör. 4. §

[31]

Módosította: 39/2014. (XII. 1.) Ör. 1. § (2) bekezdés

[32]

Hatályon kívül helyezte: 38/2016. (X. 26.) Ör. 5. § 2. pontja

[33]

Módosította: 51/2012. (XI. 30.) Ör. 4. §

[34]

Módosította: 39/2014. (XII. 1.) Ör. 2. § (1) bekezdés

[35]

Módosította: 36/2019. (XI. 29.) Ör. 1. § (1) bekezdés

[36]

Módosította: 36/2019. (XI. 29.) Ör. 1. § (1) bekezdés

[37]

Módosította: 33/2014. (IX. 1.) Ör. 1. § (1) bekezdés

[38]

Beiktatta: 39/2014. (XII. 1.) 2. § (2) bekezdés

[39]

Módosította: 39/2014. (XII. 1.) Ör. 2. § (3) bekezdés

[40]

Módosította: 36/2019. (XI. 28.) Ör. 1. § (2) bekezdés

[41]

Módosította: 50/2013. (X. 28.) Ör. 5. § 2. pontja

[42]

Beiktatta: 40/2017. (X. 30.) Ör. 2. §

[43]

Beiktatta: 40/2017. (X. 30.) Ör. 2. §

[44]

Beiktatta: 40/2017. (X. 30.) Ör. 2. §

[45]

Beiktatta: 40/2017. (X. 30.) Ör. 2. §

[46]

Beiktatta: 40/2017. (X. 30.) Ör. 2. §

[47]

Módosította: 63/2011. (XII. 16.) Ör. 3. § Hatályos: 2012. január 1-jétől.

[48]

Módosította: 51/2012. (XI. 30.) Ör. 6. §

[49]

Módosította: 51/2012. (XI. 30.) Ör. 17. §

[50]

Hatályon kívül helyezte: 38/2016. (X. 26.) Ör. 5. § 3. pontja

[51]

Módosította: 63/2011. (XII. 16.) Ör. 4. § (1) bekezdés. Hatályos: 2012. január 1-jétől.

[52]

Módosította: 51/2012. (XI. 30.) Ör. 17. §

[53]

Módosította: 38/2016. (X. 26.) Ör. 2. §

[54]

Módosította: 36/2018. (IX. 17.) Ör. 5. § 1. pontja

[55]

Módosította: 55/2015. (XI. 15.) Ör. 2. §

[56]

Módosította: 36/2018. (IX. 17.) Ör. 5. § 2. pontja

[57]

Módosította: 55/2015. (XI. 15.) Ör. 2. §

[58]

Módosította: 51/2012. (XI. 30.) Ör. 7. §

[59]

Módosította:39/2014. (XI. 1.) Ör. 3. §

[60]

Módosította: 36/2019. (XI. 29.) Ör. 2. §

[61]

Módosította: 36/2019. (XI. 29.) Ör. 2. §

[62]

Módosította: 55/2015. (XI. 15.) Ör. 5. § a) pontja

[63]

Módosította: 36/2018. (IX. 17.) Ör. 5. § 2. pontja

[64]

Módosította: 55/2015. (XI. 15.) Ör. 5. § b) pontja

[65]

Módosította: 36/2018. (IX. 17.) Ör. 5. § 2. pontja

[66]

Módosította: 36/2018. (IX. 17.) Ör. 5. § 2. pontja

[67]

Módosította: 55/2015. (XI. 15.) Ör. 5. § b) pontja

[68]

Módosította: 38/2016. (X. 26.) Ör. 3. § (2) bekezdés

[69]

Módosította: 36/2018. (IX. 17.) Ör. 5. § 2. pontja

[70]

Módosította: 38/2016. (X. 26.) Ör. 3. § (2) bekezdés

[71]

Módosította: 36/2018. (IX. 17.) Ör. 5. § 2. pontja

[72]

Hatályon kívül helyezte: 55/2015. (XI. 15.) Ör. 6. §

[73]

Beépítette: 57/2010. (XII. 17.) Ör. 2. §

[74]

Beépítette: 57/2010. (XII. 17.) Ör. 2. §

[75]

Módosította: 51/2012. (XI. 30.) Ör. 9. §

[76]

Beépítette: 57/2010. (XII. 17.) Ör. 2. §

[77]

Beépítette: 57/2010. (XII. 17.) Ör. 2. §

[78]

Beépítette: 57/2010. (XII. 17.) Ör. 2. §

[79]

Módosította: 63/2011. (XII. 16.) Ör. 7. § Hatályos: 2012. január 1-jétől

[80]

Beiktatta: 63/2011. (XII. 16.) Ör. 8. § Hatályos: 2012. január 1-jétől.

[81]

Beiktatta: 63/2011. (XII. 16.) Ör. 8. § Hatályos: 2012. január 1-jétől.

[82]

Módosította: 51/2012. (XI. 30.) Ör. 12. §

[83]

Módosította: 51/2012. (XI. 30.) Ör. 13. §

[84]

Beiktatta: 63/2011. (XII. 16.) Ör. 8. § Hatályos: 2012. január 1-jétől.

[85]

Módosította: 40/2017. (X. 30.) Ör. 4. § (1) bekezdés

[86]

Beiktatta: 40/2017. (X. 30.) Ör. 4. § (2) bekezdés

[87]

Beiktatta: 63/2011. (XII. 16.) Ör. 8. § Hatályos: 2012. január 1-jétől.

[88]

Beiktatta: 63/2011. (XII. 16.) Ör. 8. § Hatályos: 2012. január 1-jétől.

[89]

Módosította: 51/2012. (XI. 30.) Ör. 15. §

[90]

Módosította: 51/2012. (XI. 30.) Ör. 18. § 3. pontja

[91]

Módosította: 51/2012. (XI. 30.) Ör. 18. § 4. pontja

[92]

Beiktatta: 40/2017. (X. 30.) Ör. 5. §

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!