nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018 (VIII.23.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2018-09-01 - 2018-09-02
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018 (VIII.23.) Ör. számú rendelete
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018. (VIII. 23.) Ör. számú rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 18/2015. (VI. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 18/2015. (VI. 30.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja:


1.§

A R. 2. §-a (2) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(2) A Közszolgáltató közszolgáltatói alvállalkozó igénybevétele útján biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységek ellátását, amelynek keretében a közszolgáltatói alvállalkozó a közszolgáltatás egészéhez viszonyítottan 98 %-ban látja el a közszolgáltatást.”


2. §

A R. 2. §-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel:

„(3) A közszolgáltatói alvállalkozó végzi a települési hulladék rendszeres gyűjtését, elszállítását, ártalmatlanítását, kezelését, továbbá a lomtalanítás szervezésével kapcsolatos feladatok teljes körű ellátását.”


3. §

  A R. 9. § (4) bekezdése az alábbira módosul:

„(4) A Közszolgáltató a nem komposztált zöldhulladék gyűjtését az Ebes 02/97. helyrajzi számú ingatlanon található hulladékgyűjtő ponton biztosítja, ahonnan a zöldhulladékot

a) az április 1-jétől október 31-ig terjedő időszakban legalább kéthetente egyszer,

b) a november 1-jétől március 31-ig terjedő időszakban legalább havonta egyszer

köteles elszállítani.”


4. §

A R. 1. számú melléklete az 1. számú mellékletre módosul.


5. §

A rendelet 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.


         Szabóné Karsai Mária s. k.                                                   Dr. Hajdu Miklós s. k.

                    polgármester                                                                          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
13.48 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!