nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-03-15 -tól
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. § E rendelet hatálya kiterjed Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.


II. Fejezet

Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi kiadásai és bevételei


1. Herencsény Község Önkormányzata összesített
2020. évi költségvetési kiadásai és bevételei


2. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi kiadási és bevételi főösszege 77 152 775 forint.


3. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként


 1. működési kiadások                                                                              58 183 293 forint

személyi juttatások                                                                                 23 891 220 forint

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 3 954 014 forint

dologi kiadások                                                                                      20 193 400 forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                     6 515 000 forint

egyéb működési célú kiadások                                                                 3 629 659 forint


 1. felhalmozási kiadások                                                                          17 334 546 forint

beruházások                                                                                              8 406 263 forint

felújítások                                                                                                8 928 283 forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                          0 forint


4. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként


 1. működési bevételek                                                                              53 537 122 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                         42 483 922 forint

közhatalmi bevételek                                                                              10 000 000 forint

működési bevételek                                                                                 1 053 200 forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                                       0 forint


 1. felhalmozási bevételek                                                                         10 800 133 forint

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      10 800 133 forint

felhalmozási bevételek                                                                                           0 forint

felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                  0 forint


2. Herencsény Község Önkormányzata összesített
2020. évi finanszírozási kiadásai és bevételei


5. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi finanszírozási kiadásai és bevételei


 1. finanszírozási kiadások                                                                         1 634 936 forint

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                          1 634 936 forint


 1. finanszírozási bevételek                                                                       12 815 520 forint

maradvány igénybevétele                                                                      12 815 520 forint


3. Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi költségvetési egyenlege


6. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi költségvetési egyenlegét az 1. melléklet tartalmazza.


7. § Herencsény Község Önkormányzata és költségvetési szervének összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.


8. § Herencsény Község Önkormányzata és költségvetési szervének összesített 2020. évi kiemelt bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.


4. Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi létszám-előirányzata


9. §    (1) Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzata 4 fő, az alábbiak szerint:

 1. önkormányzat:                             1 fő
 2. óvoda:                                          3 fő


(2) Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 16 fő, az alábbiak szerint:


 1. önkormányzat:                           16 fő
 2. óvoda:                                          0 fő


III. Fejezet

Herencsény Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai és bevételei


5. Herencsény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési kiadásai és bevételei


10. § Herencsény Község Önkormányzata 2020. évi kiadási és bevételi főösszege
77 132 734 forint.


11. § Herencsény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként


 1. működési kiadások                                                                              37 870 257 forint

személyi juttatások                                                                                 10 716 665 forint

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 1 655 533 forint

dologi kiadások                                                                                      15 353 400 forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                     6 515 000 forint

egyéb működési célú kiadások                                                                 3 629 659 forint


 1. felhalmozási kiadások                                                                          17 334 546 forint

beruházások                                                                                              8 406 263 forint

felújítások                                                                                                 8 928 283 forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                          0 forint


12. § Herencsény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként


 1. működési bevételek                                                                              53 533 922 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                          42 483 922 forint

közhatalmi bevételek                                                                              10 000 000 forint

működési bevételek                                                                                  1 050 000 forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                                       0 forint


 1. felhalmozási bevételek                                                                         10 800 133 forint

felhalmozási bevételek államháztartáson belülről                                  10 800 133 forint

felhalmozási bevételek                                                                                           0 forint

felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                  0 forint


6. Herencsény Község Önkormányzata 2020. évi finanszírozási kiadásai és bevételei


13. § Herencsény Község Önkormányzata 2020. évi finanszírozási kiadásai és bevételei


 1. finanszírozási kiadások                                                                       21 927 931 forint

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                          1 634 936 forint

központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                     20 292 995 forint


 1. finanszírozási bevételek                                                                       12 798 679 forint

maradvány igénybevétele                                                                       12 798 679 forint


7. Herencsény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési egyenlege


14. § Herencsény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési egyenlegét a 4. melléklet tartalmazza.


15. § Herencsény Község Önkormányzata 2020. évi kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.


16. § Herencsény Község Önkormányzata 2020. évi bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.


8. Herencsény Község Önkormányzata 2020. évi létszám-előirányzata


17. § (1) Herencsény Község Önkormányzata 2020. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzata 1 fő.


(2) Herencsény Község Önkormányzata 2020. évi közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 16 fő.


IV. Fejezet

Herencsényi Napsugár Óvoda 2020. évi kiadásai és bevételei


9. Herencsényi Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetési kiadásai és bevételei


18. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2020. évi kiadási és bevételi főösszege 20 313 036 forint.


19. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként


 1. működési kiadások                                                                              20 313 036 forint

személyi juttatások                                                                                 13 174 555 forint

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 2 298 481 forint

dologi kiadások                                                                                        4 840 000 forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                   0 forint

egyéb működési célú kiadások                                                                               0 forint


 1. felhalmozási kiadások                                                                                          0 forint

beruházások                                                                                                            0 forint

felújítások                                                                                                               0 forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                          0 forint


20. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként


 1. működési bevételek                                                                                       3 200 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                                          0 forint

közhatalmi bevételek                                                                                              0 forint

működési bevételek                                                                                         3 200 forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                                       0 forint


 1. felhalmozási bevételek                                                                                         0 forint

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                      0 forint

felhalmozási bevételek                                                                                           0 forint

felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                  0 forint


10. Herencsényi Napsugár Óvoda 2020. évi finanszírozási bevételei


21. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2020. évi finanszírozási bevételei


 1. finanszírozási bevételek                                                                       20 309 836 forint

maradvány igénybevétele                                                                              16 841 forint

központi, irányító szervi támogatás                                                        20 292 995 forint


11. Herencsényi Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetési egyenlege


22. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetési egyenlegét a 7. melléklet tartalmazza.


23. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2020. évi kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.


24. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2020. évi bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.


12. Herencsényi Napsugár Óvoda 2020. évi létszám-előirányzata


25. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2020. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzata 3 fő.


V. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


26. § Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.


27. § A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.


28. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.


(2) Az Áht. 34. § (3) bekezdése értelmében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. § - a szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az Ávr. 36. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti.


29. § Az Ávr. 35. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy – ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétel az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.


VI. Fejezet

Záró rendelkezések


30. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


31. § Jelen rendelet rendelkezéseit 2020. január 1. napjával alkalmazni kell.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
191.06 KB
3. melléklet
109.44 KB
4. melléklet
200.91 KB
6. melléklet
114.31 KB
7. melléklet
186.42 KB
8. melléklet
112.46 KB
9. melléklet
109.49 KB
2. melléklet
114.84 KB
5. melléklet
138.71 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!