nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015 (XII.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-12-17 - 2015-12-17
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015 (XII.16.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodásról szóló 13/2013. (XI. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pontjában, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § - ában, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:


1. § A hulladékgazdálkodásról szóló 13/2013. (XI. 16.) önkormányzati rendelet a következő 6/A. § - sal egészül ki:


„6/A. § (1) Az ingatlantulajdonos a települési hulladék más összetevőitől fajta és jelleg szerint elkülönítetten gyűjtött papírt, műanyag-palackot a Közszolgáltató által működtetett házhoz menő gyűjtéssel végzi.


(2) A hulladékot az ingatlantulajdonos a kijelölt helyen – a Közszolgáltató előírásaira is tekintettel – úgy helyezi el, hogy az más hulladékfajtával ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze.


(3) A elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtési formái:

a) PET palack gyűjtése: logóval és a gyűjthető anyagra vonatkozó információkkal ellátott áttetsző 600x1000x0,030 mm, LDPE zsákban

b) Papír elhelyezése: összekötve történő kihelyezéssel


(4) A gyűjtés alkalmával a közszolgáltató csak a szelektíven gyűjtött tiszta PET palack  anyagot tartalmazó zsákokat szállítja el, és az elszállított mennyiségnek megfelelő cserezsákot helyez el. 


(5) A szelektív hulladékgyűjtés havonta egy alkalommal a kommunális gyűjtéssel megegyező napon a Közszolgáltató által meghirdetett időpontban történik.


(6) Az üveg gyűjtésére a szelektív szigetekre kihelyezett konténerekben van lehetőség.”

Záró rendelkezések


2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!