nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (IV.10.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2018-05-01 - 2018-05-02
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (IV.10.) Ör. számú rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 26.) Ör. számú rendelet módosításáról


Ebes Községi Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 115. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 26.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: R.) módosításról az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


A R. 6. számú mellékletének B.) pontja az alábbira módosul:

„B.) Házi segítségnyújtás – ÁFA mentes

            Intézményi térítési díj                                    370.- Ft / nap”


2. §

Ez a rendelet 2018. május 1-jén lép hatályba.

            Szabóné Karsai Mária s. k.                                                Dr. Hajdu Miklós s. k.

                       polgármester                                                                        jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!