nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (III.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-04-01 - 2019-04-02
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (III.22.) önkormányzati rendelete
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 115. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2015. (XII.18.) Ör. számú rendelete 2. számú melléklete 2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ebes Községi Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:


1.§

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015 (III.26.) Ör. számú rendelete 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.

2.§

 (2) Ez a rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Ebes, 2019. március 20.


Szabóné Karsai Mária s. k.

polgármester

Dr. Morvai Gábor s. k.

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
21.76 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!