nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015 (XII.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-12-17 - 2015-12-17
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015 (XII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 76.384 ezer forintban állapítja meg.”


2. § Az önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

  1. működési bevételek                                                                      54 434 ezer forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                   49 637 ezer forint

közhatalmi bevételek                                                                        3 820 ezer forint  

működési bevételek                                                                             472 ezer forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                     505 ezer forint”


3. § Az önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

  1. működési kiadások                                                                      67 358 ezer forint

személyi juttatások                                                                         30 250 ezer forint

munkaadót terhelő járulékok                                                            5 440 ezer forint

dologi kiadások                                                                              18 860 ezer forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             6 326 ezer forint

egyéb működési célú kiadások                                                         6 482 ezer forint

  1. felhalmozási kiadások                                                                   8 065 ezer forint

beruházások                                                                                         355 ezer forint

felújítások                                                                                         7 500 ezer forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                        210 ezer forint”


4. § Az önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi finanszírozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

a) finanszírozási bevétel                                                                   14 345 ezer forint

likvid hitel, kölcsön felvétele                                                              7 500 ezer forint

(fenntartva a költségvetési törvény pályázati lehetőségét a működőképesség megőrzésére)

költségvetési maradvány                                                                     6 885 ezer forint

ebből: működési maradvány                                        6 885 ezer forint

felhalmozási maradvány                                       0 ezer forint”


5. § Az önkormányzati rendelet 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„11. § Az önkormányzat képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 76.226 ezer forintban állapítja meg.”


6. § Az önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„12. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

  1. működési bevételek                                                                      54 261 ezer forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                   49 637 ezer forint

közhatalmi bevételek                                                                        3 820 ezer forint

működési bevételek                                                                            471  ezer forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                  333 ezer forint”


7. § Az önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„13. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

  1. működési kiadások                                                                      52 938 ezer forint

személyi juttatások                                                                         22 116 ezer forint

munkaadót terhelő járulékok                                                            3 243 ezer forint

dologi kiadások                                                                              14 771 ezer forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             6 326 ezer forint

egyéb működési célú kiadások                                                         6 482 ezer forint

  1. felhalmozási kiadások                                                                   7 982 ezer forint        

beruházások                                                                                         272 ezer forint

felújítások                                                                                         7 500 ezer forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                        210 ezer forint”


8. § Az önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„14. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi finanszírozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

a) finanszírozási bevétel                                                                   14 385 ezer forint

hitel, kölcsön felvétele                                                                        7 500 ezer forint

költségvetési maradvány                                                                     6 885 ezer forint

b) finanszírozási kiadás                                                                    15 306 ezer forint

irányító szervi támogatás                                                                  14 345 ezer forint

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                         961 ezer forint”


9. § Az önkormányzati rendelet 18. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„18. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Herencsényi Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetési főösszegét 14 503 ezer forintban állapítja meg.”

10. § Az önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„19. § (1) A Herencsényi Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

  1. működési bevételek                                                                           173 ezer forint

működési bevételek                                                                                1  ezer forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                     172 ezer forint”


11. § Az önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„20. § (1) A Herencsényi Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

  1. működési kiadások                                                                      14 503 ezer forint

személyi juttatások                                                                           8 134 ezer forint

munkaadót terhelő járulékok                                                            2 197 ezer forint

dologi kiadások                                                                                4 089 ezer forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                    0 ezer forint

  1. felhalmozási kiadások                                                                        83 ezer forint

beruházások (kisértékű eszközbeszerzés)                                             83 ezer forint”


12. § Az önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

    

„21. § (1) A Herencsényi Napsugár Óvoda 2015. évi finanszírozási bevételei kiemelt előirányzatonként

  1. finanszírozási bevétel                                                                   14 345 ezer forint

irányító szervi támogatás                                                                14 345 ezer forint

       költségvetési maradvány                                                                  0 ezer forint

               ebből: működési maradvány                                                   0 ezer forint”


13. § A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


14. § A költségvetési rendelet 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete lép.


15. § A költségvetési rendelet 1.2 melléklete helyébe e rendelet 1.2 melléklete lép.


16. § A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


17. § A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.Záró rendelkezések


18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
326.15 KB
1.1. melléklet
181.87 KB
1. 2. melléklet
155.9 KB
2. melléklet
152.06 KB
3. melléklet
156.81 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!