nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2017 (III.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-01 - 2017-04-02
Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2017 (III.22.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 6/2003.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének közterületek használatáról szóló 6/2003.(I. 30.) KT. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet)  11. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

11. §

A polgármester – kérelemre - az alábbi esetekben a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól – kérelemre – részben vagy egészben felmentést adhat:


2. § A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2017. április 01. napján lép hatályba, és az azt követő napon pedig hatályát veszti.
Csatolmányok

Megnevezés méret
2_melléklet 6_2003
696.36 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!