nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2016 (V.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-23 - 2017-05-30
Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2016 (V.20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete Öskü Község Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

 a) 416.734 ezer Ft bevételi főösszeggel

    aa)  263.622 ezer Ft    költségvetési bevétellel

ab)  152.778 ezer Ft   finanszírozási bevétellel

    ac) 334 ezer Ft  felhalmozási bevétellel

  b) 397.554 ezer Ft kiadási főösszeggel

    ba)  228.618 ezer Ft   költségvetési kiadással,

            bb)  122.009 ezer Ft   finanszírozási kiadással

            bc) 46.927 ezer Ft felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2015. évi összevont zárszámadásának költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat 2015. évi összevont maradványát a 2. melléklet alapján 19.154 ezer forintban állapítja meg.

(4)  A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2015. évi mérlegének főösszegét a 3. melléklet alapján 837.498 ezer forintban határozza meg.

(5)  Az önkormányzat összevont eredmény-kimutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.


2. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete az Önkormányzat 2015. évi intézmény nélküli költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

    a) 302.899 ezer Ft bevételi főösszeggel

    aa)  262.252  ezer Ft   költségvetési bevétellel

ab)  40.313 ezer Ft  finanszírozási bevétellel

ac) 334 ezer Ft felhalmozási bevétellel

   b) 286.633 ezer Ft kiadási főösszeggel

    ba)  118.521 ezer Ft költségvetési kiadással,

            bb)  122.009 ezer Ft finanszírozási kiadással

             bc) 46.103 ezer Ft felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2015. évi intézmény nélküli zárszámadásának költségvetési mérlegét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2015. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2015.évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási hiányát az előző évi működési maradvány és a működési költségvetés többlete terhére finanszírozta.

(6) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2015. évi maradványát a 2. melléklet alapján 16.240 ezer forintban állapítja meg, melyből 10.000 ezer Ft-ot már tartalmaz a 2016. évi költségvetés. A fennmaradó 6.240 ezer beemelésre kerül a 2016. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalára.

(7)  A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 8. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 832.719 ezer forintban határozza meg.


3. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete az Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

   a) 51.506 ezer Ft bevételi főösszeggel

    aa)  10  ezer Ft  költségvetési bevétellel

ab)  51.496 ezer Ft finanszírozási bevétellel

   b) 49.710 ezer Ft kiadási főösszeggel

    ba)  49.210 ezer Ft költségvetési kiadással

    bb) 500 ezer Ft  felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Napsugár Óvoda 2015. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Óvoda 2015. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az Óvoda 2015. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Napsugár Óvoda 2015. évi maradványát a 2. melléklet alapján 1.796 ezer forintban állapítja meg.

(6)  A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 13. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Napsugár Óvoda 2015. évi mérlegének főösszegét a 14. melléklet alapján 2.299 ezer forintban határozza meg.


4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi összevont felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzataihoz kapcsolódó teljesítést a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, adóelengedéseket a 16. melléklet szerint fogadja el.


6. §  A képviselő-testület 2015. évben többéves kihatással járó döntést nem hozott.


7. § (1) A Képviselő-testület a fennálló adósságot lejárat szerinti bontásban 17. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.


8. § Az Önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje 2015.évben nem volt.


9. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

  a) 62.329 ezer Ft bevételi főösszeggel

    aa)  1.360  ezer Ft költségvetési bevétellel

    ab)  60.969 ezer Ft finanszírozási bevétellel

   b) 61.211 ezer Ft kiadási főösszeggel

    ba)  60.887 ezer Ft költségvetési kiadással

    bb) 324 ezer Ft felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 19. melléklet szerint hagyja jóvá.                         

(3) Az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A KÖH 2015. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 21. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A KÖH 2015. évi maradványát a 2. melléklet alapján 118 ezer forintban állapítja meg.

(6)  A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 23. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Ösküi közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi mérlegének főösszegét a 22. melléklet alapján 2.479 ezer forintban határozza meg.Záró rendelkezések
10. § (1) E rendelet a 2016. május 23-án lép hatályba.                                   


(2)  Egyidejűleg hatályát veszti a 6/2015. (V.29.) rendelet az Önkormányzat 2014.évi zárszámadásáról és az 1/2015.(II.20.) rendelet az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről.


                                        


                        

                           Ángyán Tamás                                                       Borteleki Istvánné

                            polgármester                                                                 jegyző          Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
329.24 KB
2. melléklet
325.41 KB
3. melléklet
327.56 KB
4. melléklet
324.86 KB
5. melléklet
329.12 KB
6. melléklet
326.24 KB
7.melléklet
328.94 KB
8. melléklet
325.05 KB
9. melléklet
327.1 KB
10. melléklet
327.77 KB
11. melléklet
323.9 KB
12. melléklet
325.13 KB
13. melléklet
324.48 KB
14. melléklet
325.33 KB
15. melléklet
329.41 KB
16. melléklet
324.2 KB
17. melléklet
326.17 KB
18. melléklet
384.24 KB
19. melléklet
327.51 KB
20. melléklet
322.97 KB
21. melléklet
324.64 KB
22. melléklet
324.09 KB
23. melléklet
323.52 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!